Επίκαιρα Θέματα:

Σάββατο 30 Μαρτίου 2019

ΑΝΚΟ: Πρόσκληση σε ημερίδες για το LEADER

Η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ
και οι Δήμοι των Π.Ε. Κοζάνης και Γρεβενών
προσκαλούν
σε ενημερωτικές εκδηλώσεις τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν προτάσεις στο πλαίσιο του  Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)».

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, στην ανάδειξη της ταυτότητας των τοπικών προϊόντων και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.
Ειδικότερα ενισχύεται η ίδρυση, η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων στους ακόλουθους τομείς:
·      Επενδύσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων
·      Ενίσχυση επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού (καταλύματα, χώροι εστίασης και αναψυχής, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, κ.λπ.)
·      Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας και του εμπορίου 
·      Επιχειρήσεις  παροχής υπηρεσιών (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, κ.λπ.)
·      Επιχειρήσεις επεξεργασίας δασικών προϊόντων
·      Οικοτεχνίες και πολυλειτουργικά αγροκτήματα
Το LEADER εφαρμόζεται στο σύνολο των Δημοτικών – Τοπικών Κοινοτήτων των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Γρεβενών εξαιρουμένων των Δημοτικών Κοινοτήτων Κοζάνης και Πτολεμαΐδας.
Η Δημόσια Δαπάνη της τρέχουσας Πρόσκλησης ανέρχεται στο ύψος των 3,9 εκατ. Ευρώ και το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται, ανάλογα με τη δράση και το καθεστώς ενίσχυσης, από 40% για την μεταποίηση π.χ. των αγροτικών και δασοκομικών προϊόντων και μπορεί να ανέλθει μέχρι 65% για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων ή καινοτόμες δράσεις.
Η Ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης είναι η 20/05/2019 - ώρα λήξης: 15:00.Ακολουθεί πίνακας με τις προγραμματισμένες ενημερωτικές εκδηλώσεις :
      
Δήμος
Αίθουσα
Ημερομηνία
Ώρα
Δ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
Πέμπτη 4/4/2019
19:00
Δ. ΒΟΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
Πέμπτη 4/4/2019
19:00
Δ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
Δευτέρα 8/4/2019
19:00
Δ. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ
Τρίτη 9/4/2019
19:00
Δ. ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
Τετάρτη 10/4/2019
19:00


                                           

Με τιμή


Ο Πρόεδρος της
ΕΔΠ CLLD LEADER/ΕΠΑλΘΠλακεντάς Παναγιώτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας