Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019

Μίμης Δημητριάδης: “Ρυθμίσεις που αφορούν την προστασία της πρώτης κατοικίας και το όριο εισοδήματος πωλητών σε λαικές αγορές”

Κατατέθηκαν οι τροπολογίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που αφορούν τη ρύθμιση για την προστασία της πρώτης κατοικίας και το όριο εισοδήματος πωλητών σε λαικές αγορές. Συγκεκριμένα:
Για την προστασία της πρώτης κατοικίας εισάγεται πρόγραμμα επιδότησης της αποπληρωμής στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης σε κύρια κατοικία φυσικών προσώπων. Το πρόγραμμα αυτό επιδιώκει διττό σκοπό.
Ø  Να αποτελέσει ένα νέο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας οικονομικά αδύναμων
φυσικών προσώπων,
Ø  Να εισάγει ένα μηχανισμό ρύθμισης μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών επιχειρηματικών δανείων, τα οποία εξασφαλίζονται με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης σε κύρια κατοικία.
Βασικά χαρακτηριστικά του νέου πλαισίου είναι:
Ø  Στο νέο πλαίσιο μπορούν να ενταχθούν φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως της  πτωχευτικής, ή μη ικανότητας τους, εφόσον πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.
Ø  Οι δικαιούχοι υπαγωγής ρυθμίζουν μόνο οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και οφειλές προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από στεγαστικό δάνειο για τις οποίες έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης στην κύρια κατοικία τους. Για τις λοιπές οφειλές λαμβάνεται μέριμνα, ώστε αφενός να μην κινδυνεύει η κύρια κατοικία από κατάσχεση, αφετέρου να λαμβάνουν οι υπόλοιποι πιστωτές ότι θα λάμβαναν σε περίπτωση πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας.
Ø  Η διαδικασία ρύθμισης διεξάγεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας
Ø  Οι υπαγόμενοι στο νέο πλαίσιο καταβάλλουν μέχρι το 120 % της αξίας της κύριας κατοικίας τους με χαμηλό επιτόκιο και σε χρονική περίοδο, που φτάνει τα 25 έτη.
Ø  Το Δημόσιο συνεισφέρει στις καταβολές, σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες του υπαγόμενου προσώπου.
Ø  Αν δεν επιτευχθεί συναινετική ρύθμιση, τότε ο οφειλέτης διακιούται να ζητήσει τη ρύθμιση των οφειλών του με απόφαση δικαστηρίου.Σε ότι αφορά την τροπολογία για το όριο εισοδήματος των πωλητών σε λαικές αγορές, με την προτεινόμενη ρύθμιση, επιτρέπεται στους αδειούχους πωλητές να έχουν εισοδήματα που αφενός δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό του κατωφλίου της φτώχειας, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης, αφετέρου δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 15% του ετήσιου τζίρου τους από την χονδρική πώληση των διατιθέμενων προϊόντων.
Με τον τρόπο αυτό αίρεται ο περιορισμός του 40% του ποσού του κατωφλίου της φτώχειας, κατά συνέπεια μεγαλώνει κατά πολύ το προηγούμενο όριο το οποίο περιόριζε τους αδειούχους πωλητές. Ικανοποιείται επομένως ένα αίτημα των επαγγελματιών των λαικών αγορών.
Η προσπάθεια διευθέτησης προβλημάτων μέσα από την πραγματικότητα της διακυβέρνησης είναι συνεπής, διαρκής, και υπέρ του δικαίου των πολλών.

Μίμης Δημητριάδης
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Π. Ε. Κοζάνης
Συντονιστής ΕΠΕΚΕ Ανάπτυξης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας