Επίκαιρα Θέματα:

Σάββατο 30 Μαρτίου 2019

Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ.)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ.) Δυτικής Μακεδονίας καλεί, σύμφωνα με το Άρθρο 18 του Καταστατικού του, τα μέλη του, σε Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση στις 11 Απριλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ημιορόφου στο Μπλιούρειο Εκκλησιαστικό Ίδρυμα στην Κοζάνη στην οδό Σωκράτη Μπλιούρα 2 (απέναντι από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης). Σε περίπτωση μη απαρτίας (ως συνήθως) η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2019 και ώρα 12:00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.
Η εκλογική διαδικασία θα ξεκινήσει με τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης, περί ώρα 13:00, και θα διαρκέσει έως τις 19:00.
 Θέματα Γενικής Συνέλευσης:
·      Απολογισμός πεπραγμένων του Δ. Σ. έτους 2018.
·      Οικονομικός απολογισμός έτους 2018.
·      Έκθεση ελέγχου της Ελεγκτικής Επιτροπής.
·      Προϋπολογισμός έτους 2019.
·      Εκλογή εφορευτικής επιτροπής.
·      Εκλογές για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.
·      Ενημέρωση για τις πρόσφατες εξελίξεις στην προστασία της κύριας κατοικίας.
Δικαίωμα να εκλεγούν στο Δ. Σ. και στην Ελεγκτική Επιτροπή έχουν όλα τα μέλη που είναι ταμειακά τακτοποιημένα μέχρι και το έτος 2018.
Πληρωμή καθυστερούμενων εισφορών μπορεί να γίνει και κατά την ημέρα των εκλογών, προ της ψηφοφορίας, πλην των υποψηφίων που θα πρέπει να είναι ταμειακά τακτοποιημένοι κατά την ημέρα της υποβολής της υποψηφιότητάς τους.
Υποβολή υποψηφιοτήτων για τη διεκδίκηση εκλογής στα όργανα του ΚΕ.Π.ΚΑ., μπορεί να υποβληθεί μέχρι και πέντε πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση στα γραφεία του ΚΕ.Π.ΚΑ.
Η συμμετοχή όλων των μελών θα συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του ΚΕ.Π.ΚΑ., στην ενίσχυση του καταναλωτικού κινήματος, στην προστασία των καταναλωτών της περιοχής μας και γενικότερα για το καλό όλων μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος                                    Η Γενική Γραμματέας
Βασίλειος Ιωαννίδης                   Παρασκευή Κτενίδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας