Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σε συνεδρίαση την Tρίτη 25/07/2017 και ώρα  09:30 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:
 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση του πρακτικού και του φακέλου ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης στο διαγωνισμό της 13'ις Ιουνίου 2017 του έργου ΣΑΕΠ 541«Κοπή-Καθαρισμός βλάστησης ερεισμάτων και νησίδων περιόδου 2017, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης της ΑΤΕ (Έδρας) /ΙΙΑΜ» Προϋπολογισμού: 150.000,00 € (με Φ.Π.Α)
 3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρα)/Π.Δ.Μ. έτους 2017»
 4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Παράλληλα έργα αναδασμού αγροκτημάτων Παλαίστρας-Μελίτης Π.Ε. Φλώρινας»
 5. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμός: 18.650,41 € (με Φ.Π.Α.)
 6. Έγκριση 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου :"Συντήρηση - Βελτίωση Οδικού Δικτύου Δροσοπηγής - Φλώρινας" Π.Ε.Φλώρινας
 7. Έγκριση 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου :"Αποκατάσταση Οδικού Δικτύου Φλώρινα - Βίτσι" Π.Ε.Φλώρινας
 8. Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου «Προστασία συντήρηση γεφυρών κοιτών ποταμών και ρεμάτων στην Π.Ε.Γρεβενών»προϋπολογισμού 442.200,00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α
 9. Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας - Ελέγχου Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου του έργου: «Κατασκευή στεγάστρου αΰλειου χώρου Εκκλησίας Πολυανέμου»Π.Ε.Καστοριάς
 10. Έγκριση της διάθεσης δαπάνης ποσού 72.058,42 ευρώ που αφορά το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΡΩΝ από τα ταμειακά υπόλοιπα  της ΣΑΕ 205 ΕΠΑΔΥΜ έργο π.κ.2007ΣΕ20500190 «Έργα παραγωγικού Περιβάλλοντος και ενίσχυση Κοινωνικών υποδομών» της ΠΕ Κοζάνης
 11. Έγκριση δαπάνης ποσού 19.074,99 ευρώ που αφορά αποπληρωμή έργων ενταγμένων στο Ε.Α.Π Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας όπως φαίνεται στον πίνακα από τους τόκους του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης
 12. Έγκριση ορισμός δικηγόρου για νομική εκπροσώπηση στην ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής συμβολαίων, για την εξαγορά τριών αγροτεμαχίων προκειμένου να κατασκευαστούν τα απαιτούμενα έργα για την διευθέτηση της κοίτης της πεδινής διαδρομής του χειμάρρου «Θολόλακκα» Βελβεντού
 13. Έγκριση ανάθεσης εργασιών ετήσιας συντήρησης και του ετήσιου περιοδικού ελέγχου των ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και ενός ανελκυστήρα στην Πτολεμαΐδα» Π.Ε.Κοζάνης
 14. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών σχολικού έτους 2016-2017 Π.Ε. Φλώρινας»
 15. Έγκριση ορισμού ως υπολόγου - διαχειριστή την Τασούλα Τρύφων για: α) την αντιμετώπιση δαπανών τελών κυκλοφορίας έτους 2016 του ΚΗΗ 6Β96 αυτοκινήτου της Π.Ε.Φλώρινας β)την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και γ)την έγκριση δαπάνης και την έγκριση διάθεσης πίστωσης αυτής για την έκδοση Χ.Ε.Π. για την παραπάνω αιτία με προθεσμία απόδοσης λογαριασμού την 31° Δεκεμβρίου 2017
 16. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης των δαπανών της εκδήλωσης πολιτιστικού περιεχομένου «ΓΙΑΓΚΟΥΛΕΙΑ 2017» στα Γρεβενά από 28-7-2017 έως 30-07-2017
 17. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς
 18. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών ραδιοφωνικής διαφήμισης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του πολιτιστικού Συλλόγου Ποριάς με την Π.Ε. Καστοριάς
 19. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσίας θεάματος για θεατρική παράσταση στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του φιλοπροοδευτικού συλλόγου Απανταχού Επταχωριτών με την Π.Ε. Καστοριάς
 20. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για service του υπηρεσιακού οχήματος της Π.Ε.Καστοριάς με αρ. κυκλοφ. ΚΗΙ4404
 21. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προβολής (αφίσες,φυλλάδια, κλπ.), στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης για την πραγματοποίηση των τελικών του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ανδρών και Γυναικών Beach Handball του Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου «ΦΙΛΩΤΑΣ ΠΑΣ», το χρονικό διάστημα 29 και 30/07/2017, στις όχθες της λίμνης Βεγορίτιδος - Α. Παντελεήμονα του Δ. Αμυνταίου
 22. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια χαρτικών-εκτυπώσεων στα πλαίσια των Πολιτιστικών εκδηλώσεων του « A.M.Ε.Ε. Συλλόγου Βεύης Μακεδονικός Βεύης» προς τιμήν των αποδήμων στις 28 & 29 Ιουλίου στο Τ.Δ.Βεύης Π.Ε.Φλώρινας
 23. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς
 24. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς
 25. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς
 26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
 27. Έγκριση δαπάνης για τις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις του Ποντιακού Μορφωτικού Συλλόγου Κλείτου στις 17,18 και 19 Αυγούστου 2017»
 28. Έγκριση δαπάνης ποσού  για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στο τουρνουά Ακαδημιών ποδοσφαίρου, που διοργανώνει ο Α.Σ. Ακρίτες Κοζάνης από 15 έως 17 Σεπτεμβρίου 2017
 29. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς
 30. Έγκριση αποδοχής ποσού 5,691,45 €,για την κάλυψη πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κ.λ.π.», για την αρωγή του πληθυσμού κατόπιν καταστροφικών πλημμυρών
 31. Έγκριση αποδοχής ποσού 6.390,40 €,για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Συμβουλευτικού Κέντρου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 32. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχητικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του πολιτιστικού Συλλόγου «Τα Κορέστεια» με την Π.Ε. Καστοριάς
 33. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς
 34. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της μικροφωνικής εγκατάστασης, στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης της πολιτιστικής εκδήλωσης 7ης  Γιορτής Πατάτας του Πολιτιστικού Συλλόγου «Αναγέννηση» Αμμοχωρίου, στις 29 Ιουλίου 2017, στον ταμιευτήρα υδάτων (λίμνη) στα όρια της κτηματικής περιοχής Αμμοχωρίου - Μεσονησίου»Π.Ε.Φλώρινας
 35. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχοφωτιστικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του αθλητικού , Πολιτιστικού, Εξωραϊστικού συλλόγου ΟΜΟΝΟΙΑ Βογατσικού με την Π.Ε. Καστοριάς
 36. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αναμνηστικών στυλών για την βράβευση αριστούχων μαθητών Λυκείων Π.Ε. Καστοριάς
 37. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών ραδιοφωνικής διαφήμισης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του επιμορφωτικού Συλλόγου Ζουζουλιωτών με την Π.Ε. Καστοριάς
 38. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχοφωτιστικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του πολιτιστικού Συλλόγου Πενταβρύσου «Ο Πόντος» με την Π.Ε. Καστοριάς
 39. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή μουσικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του επιμορφωτικού Συλλόγου Ζουζουλιωτών με την Π.Ε. Καστοριάς
 40. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κοζάνης
 41. Έγκριση δαπάνης ποσού  για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Αθλητικός Σύλλογος «Πρόοδος Κομνηνών» στις 14 Αυγούστου 2017
 42. Εγκριση δαπάνης 12.896,00 € και την διάθεση ισόποσης πίστωσης για την Προμήθεια υλικών αποκατάστασης του δρόμου σύνδεσης του αγωγού Μεσοβούνου με το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο καθώς και την απευθείας ανάθεση της συγκεκριμένης προμήθειας στην ΑΝΔΡΟΣΘΕΝΗΣ Α.Τ.Ε..Π.Ε.Κοζάνης
 43. Έγκριση δαπάνης 45.498,82 € και την διάθεση ισόποσης πίστωσης για τον Καθαρισμό ρέματος λόγω θεομηνίας στην Τ.Κ. Πενταβρύσου Εορδαίας καθώς και την έγκριση της  απευθείας ανάθεσης του συγκεκριμένου έργου στον Κακαράντζα Ιωάννη του Αχιλλέα Π.Ε.Κοζάνης
 44. Έγκριση ή μη της ένστασης κατά της 921/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περί επιβολής ποινικής ρήτρας 4.413,07 ευρώ στον ανάδοχο μεταφορέα μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017 Υπεραστικό ΚΤΕΛ Καστοριάς Α.Ε για μη τήρηση των συμβατικών όρων της σύμβασης
 45. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
 46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
 47. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
 48. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για αποκατάσταση βλαβών του έργου "Αποκατάσταση κατολίσθησης στο δρόμο Βελβεντό-Καταφύγι»
 49. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη «Μίσθωση μηχανημάτων αποχιονισμού (πολυεργάτες) για την χειμ. περίοδο 2017-2018 Π.Ε. Φλώρινας»
 50. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Συντήρηση τμημάτων οδικού δικτύου Πρεσπών 2017»
 51. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια αλατιού αποχιονισμού δρόμων Π.Ε. Φλώρινας 2017-2018»
 52. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Συντήρηση τμημάτων οδικού δικτύου Αμυνταίου  2017»

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.


Μαρία Σ. Καρυπίδου
Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας