Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016

Το εργαλείο Μέτρησης Επιπέδου Καινοτομίας που έχει αναπτύξει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, χρησιμοποιεί και προωθεί η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας.

Στην δημιουργία μεθοδολογίας μέτρησης καινοτομίας επιχειρήσεων προχώρησε η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (ΑΖΚ). Η μεθοδολογία αυτή που οι δημιουργοί της ονόμασαν InnoS by TIZ,  βασίζεται σε διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα και μεθόδους και έχει εκπονηθεί με την επιστημονική επιμέλεια του εργαστηρίου Διαχείρισης Τεχνολογίας MaterLab του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
και του Innovation & Entrepreneurship Research Group, Nottingham Business School, Nottingham Trent University.

Η μεθοδολογία πρόκειται να αξιοποιηθεί για τη μέτρηση του καινοτόμου αποτυπώματος των επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης, καθώς και για την ωρίμανση των κριτηρίων ένταξης σ’ αυτήν. Επιπλέον, η ΑΖΚ ανακοίνωσε ότι προτίθεται να συνεργαστεί με όποιο φορέα επιθυμεί να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία της για την εφαρμογή της μεθοδολογίας για δικούς του σκοπούς. Σχετική ενημέρωση έχει ήδη αποσταλεί προς σχετιζόμενους φορείς τόσο της Κεντρικής Κυβέρνησης όσο σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η ΑΖΚ σχεδιάζει το επόμενο διάστημα να ζητήσει τη συνεργασία του ΕΛΟΤ, ώστε η μεθοδολογία να καταστεί εθνικό πρότυπο, πρακτική που ήδη εφαρμόζεται σε αρκετές χώρες της Ε.Ε.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της ΑΖΚ κ. Παντελής Αγγελίδης «στόχος μας είναι να θωρακίσουμε την ΑΖΚ με θεσμικά και επιστημονικά εργαλεία, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στο έργο της με ποιοτικά τεκμηριωμένες διαδικασίες και υπηρεσίες. Η μεθοδολογία μας αποτελεί αποτέλεσμα συστηματικής εργασίας των τελευταίων μηνών. Θεωρούμε υποχρέωση της ΑΖΚ να προάγει με επιστημονικό και τεκμηριωμένο τρόπο την καινοτομία, η οποία δεν αποτελεί μια αφηρημένη έννοια, αλλά μια μετρήσιμη πραγματικότητα. Επιπλέον, θεωρούμε καθήκον μας να υποστηρίξουμε φορείς που αναζητούν σχετική τεχνογνωσία και γι’ αυτό δημόσια σήμερα ανακοινώσαμε την πρόθεσή μας να διαθέσουμε τα εργαλεία μας προς όποιον το επιθυμεί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο την επιστημονική ομάδα για την ποιοτική δουλειά της όσο και την Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Μακεδονίας και Θράκης) για την άριστη συνεργασία μας και τη στήριξή της.»

Οι ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΔΕΙ.ΜΕ.Κ.Ε.) καταγράφουν και απεικονίζουν την καινοτομία των επιχειρήσεων είτε σε εθνικό είτε σε περιφερειακό επίπεδο, είτε σε επίπεδο επιχείρησης. Οι δείκτες έχουν σχεδιαστεί ώστε: α)  να παρέχουν αντικειμενική ένδειξη της καινοτομικής θέσης μιας επιχείρησης, και β) να προσδιορίζουν συγκεκριμένες δυνάμεις και αδυναμίες στην προσέγγιση της εταιρείας στην καινοτομία. Τα δεδομένα που προκύπτουν από τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης επεξεργάζονται με στατιστική μέθοδο και τα αποτελέσματα αναλύονται διεξοδικά με τη βοήθεια γραφημάτων. Ο αλγόριθμος που έχει αναπτύξει η επιστημονική ομάδα με την οποία συνεργάστηκε η ΑΖΚ υπολογίζει τελικά ένα συνδυαστικό δείκτη τον οποίον ορίζουμε ως Σύνθετο Δείκτη Καινοτομίας και ο οποίος αποτυπώνει με ακρίβεια την καινοτομία σε επίπεδο επιχείρησης.

Σύμφωνα με τον Καθηγητή κ. Ιωάννη Μπακούρο, Διευθυντή του εργαστηρίου MaterLab και επικεφαλή της ερευνητικής ομάδας «η μεθοδολογία έχει στηριχτεί σε μια ενδελεχή βιβλιογραφική έρευνα στη θεματολογία της αποτύπωσης καινοτομίας σε επίπεδο επιχείρησης.  Για το λόγο αυτό αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρηστικό εργαλείο που μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους οι επιχειρήσεις για να αποτιμούν την ικανότητά τους να καινοτομούν και να προβαίνουν σε διορθωτικές κινήσεις στρατηγικής με τελικό αποτέλεσμα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Η χρήση μιας τέτοιας μεθοδολογίας είναι πολύτιμη για ποικίλους λόγους τόσο για την ίδια την επιχείρηση όσο και για όσους χαράσσουν και υλοποιούν πολιτικές και προγράμματα ενίσχυσης καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Είναι αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας ευρωπαϊκής ερευνητικής προσπάθειας. Ευχαριστούμε θερμά την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας και το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Μακεδονίας και Θράκης) για την ευκαιρία που μας έδωσε να επικοινωνήσουμε αυτή μας την προσπάθεια στις επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας καταρχήν και να εντάξουμε αυτό το εργαλείο στην φαρέτρα της».
Στις προθέσεις της ΑΖΚ είναι τα επόμενα χρόνια να εξελίξει τη μεθοδολογία ώστε να μπορεί να αποτυπώνει το βαθμό καινοτομίας των επιχειρήσεων σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές ή κλάδους και να προτείνει στοχευμένο μίγμα πολιτικών για την ενίσχυση της ικανότητας των επιχειρήσεων να καινοτομούν.  Στόχος μας είναι να ενταθούν τα κύρια χαρακτηριστικά της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας..﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ινοτομρνικκ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας