Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 27 Ιουλίου 2015

Εντάξεις έργων του δήμου Σερβίων –Βελβεντού στον Τοπικό Πόρο

 Του πρώην δημάρχου  Β. Κωνσταντόπουλου
Επειδή από την δημοσίευση του άρθρου του κ. Μαστρογιαννόπουλου Γ. με συναφή τίτλο, δημιουργήθηκαν λανθασμένες εντυπώσεις όσον αφορά την στάση της παράταξής μας στο δημοτικό συμβούλιο κατά την συζήτηση του θέματος για τις εντάξεις έργων του δήμου Σερβίων στον Τοπικό Πόρο, για την αποκατάσταση της αλήθειας αλλά και για την ακριβέστερη και πληρέστερη ενημέρωση των αναγνωστών παραθέτουμε τα γεγονότα όπως ακριβώς έγιναν.
Στην τοποθέτησή μου στο δημοτικό συμβούλιο είπα ότι οι προτάσεις έργων για ένταξη στον Τοπικό Πόρο που έρχονται σήμερα για έγκριση, είναι στην συντριπτική τους πλειοψηφία δικές μας προτάσεις (όπως άλλωστε παραδέχθηκε και ο αντιδήμαρχος Τέτος Ν.), και περιλαμβάνονταν σε αντίστοιχη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που είχαμε λάβει στις 30-06-2014 επί δικής μου θητείας.

Συγκεκριμένα σ’ εκείνη την απόφαση είχαμε εντάξει έργα και μελέτες που θα δώσουν μια αναπτυξιακή τροχιά στον δήμο μας.
 Τα έργα αυτά και οι μελέτες περιελάμβαναν:
-Τις μελέτες εφαρμογής για την κατασκευή ταμιευτήρων και δικτύων άρδευσης στις Τ.Κ Λιβαδερού, Τριγωνικού και στα Πατατοχώραφα της Καστανιάς για τα οποία ήδη είχαμε εκπονήσει τις προκαταρτικές μελέτες και υπήρχε σχετική ωριμότητα.
- Αντίστοιχες μελέτες για επεκτάσεις στο δίκτυο άρδευσης της Μεσσιανής και των Ιμέρων καθώς επίσης και την διευθέτηση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων στην Τ.Κ. Λευκάρων.
-Επεκτάσεις του δικτύου άρδευσης στην περιοχή νότια της Τ.Κ. Γουλών και σε τμήμα της κτηματικής περιοχής Πλατανορεύματος.
-Για τα Καμβούνια είχαμε ήδη υπογράψει με τους εμπλεκόμενους φορείς την σύμβαση για την αξιοποίηση της μαρμαροφόρου περιοχής του Τρανοβάλτου. -----Παράλληλα για τα Καμβούνια είχαμε υπογράψει με την ΔΕΗ την σύμβαση για την εκπόνηση των μελετών για την κατασκευή του μεγάλου αρδευτικού των Καμβουνίων 15.000 στρεμμάτων με σημαντική χρηματοδότηση από την ΔΕΗ με ποσό 2,0 εκατ. Ευρώ.

Είπα στο δημοτικό συμβούλιο ότι όλες οι παραπάνω προτάσεις μας, μαζί με άλλες τις οποίες για οικονομία χρόνου δεν θέλω να αναφέρω αυτή την στιγμή, που αποτελούσαν και τον κορμό του αναπτυξιακού οράματος της παράταξής μας, περιλαμβάνονταν στην πρόταση που κατέθεσε η δημοτική αρχή στο δημοτικό συμβούλιο προς έγκριση.
Επιπλέον τόνισα ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε από τον εντεταλμένο σύμβουλο κ. Ζορμπά, την εκπόνηση των μελετών για τα αρδευτικά του Λιβαδερού και τα Πατατοχώραφα της Καστανιάς έχει αναλάβει η Περιφέρεια η οποία έχει αναθέσει τις μελέτες αυτές στην ΑΝΚΟ.
Επομένως το σύνολο των προτάσεών μας έχει υιοθετηθεί και έχουν πάρει τον δρόμο της υλοποίησης.
 Όλες οι παραπάνω προτάσεις λοιπόν,  που αποτελούν πάνω από το 80% των συνολικών προτάσεων που έφερε προς έγκριση η δημοτική αρχή, είναι δικές μας προτάσεις, είναι αναπτυξιακές και είναι προς την θετική κατεύθυνση που η παρούσα δημοτική αρχή έστω και αργά τις υιοθέτησε, γιατί είναι προς το συμφέρον του δήμου συνολικά.
Είναι προφανές λοιπόν ότι θα ψηφίζαμε την πρόταση της δημοτικής αρχής.
Άλλωστε έχουμε ξεκαθαρίσει την στάση μας. Δεν κάνουμε στείρα αντιπολίτευση, στηρίζουμε κάθε προσπάθεια που βοηθά στην ανάπτυξη του τόπου μας.

Συγκεκριμένα οι προτάσεις της δημοτικής αρχής που ήρθαν προς έγκριση  με α/α 3,4,5,6,7,9,10,11,14,15,16,17,18,19,20,21,22,25,26  μαζί με άλλες δικές μας προτάσεις περιλαμβάνονταν και στην απόφαση της 30-06-2014 επί δικής μας θητείας.. Στην συνέχεια με νέα απόφαση της παρούσας δημοτικής αρχής οι προτάσεις αυτές είχαν απενταχθεί, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες μας στο δημοτικό συμβούλιο.
Ακολούθησαν δική μου επιστολή διαμαρτυρίας προς τον δήμαρχο με κοινοποιήσεις στον περιφερειάρχη και τον αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης για την απένταξη των προτάσεων αυτών (η επιστολή είναι στην διάθεσή σας).

Θέλω να επανέλθω και να υπενθυμίσω τις ενέργειες στις οποίες είχαμε προβεί ως δημοτική αρχή για την ανάπτυξη των Καμβουνίων.
Για τα Καμβούνια είχαμε υπογράψει με την ΔΕΗ σύμβαση τον Ιούλιο του 2014 για την εκπόνηση μελετών του μεγάλου αρδευτικού των Καμβουνίων 16.000 στρεμ. για τους οικισμούς Ελάτη, Λαζαράδες, Τρανόβαλτο και Φρούριο,  με χρηματοδότηση από την ΔΕΗ με κονδύλιο 2.0 εκατ. Ευρώ. Το γεγονός ότι η παρούσα δημοτική αρχή δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα τις διαδικασίες διενέργειας του διαγωνισμού για τις μελέτες, βαρύνει την ίδια.
Για το έργο αξιοποίησης της μαρμαροφόρου περιοχής της Τ.Κ Τρανοβάλτου, με βάση την σύμβαση που είχαμε υπογράψει όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς τον Μάιο του 2014, προβλέπονταν η διάθεση εκ μέρους του δήμου από τον Τοπικό Πόρο ποσού περίπου 500.000 € (το ακριβές ποσό δεν είχε ακόμη προσδιοριστεί από την ΑΝΚΟ )  για το σύνολο του έργου για όλη την χρονική περίοδο της εξέλιξής του.
Σε πρώτη φάση είχαμε εντάξει στον Τοπικό Πόρο ποσό περίπου 200.000 € για την εκπόνηση μελετών.
Είναι θετικό ότι η νέα δημοτική αρχή πήρε την σκυτάλη από μας και συνεχίζει την προσπάθεια για την υλοποίηση του έργου.
Είναι επίσης θετικό ότι και η νέα περιφερειακή αρχή πιστεύει στο έργο και έχει  προχωρήσει ήδη τις διαδικασίες για την υλοποίησή του.
Θέλω επίσης να τονίσω ότι αξίζουν ιδιαίτερα συγχαρητήρια στον Αναπληρωτή Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας, κ. Μιχελάκη Β. για την συνέπειά του και την στήριξη στο έργο, τότε ως αρμόδιος διευθυντής και  τώρα ως αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας.

Όσον αφορά την «διπλωματική μου στάση» (όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα) στο θέμα του Βελβεντού, η αλήθεια είναι :
Στην τοποθέτησή μου επί του θέματος για διάθεση 368.000 € από τον Τοπικό Πόρο για την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων, έθεσα τους προβληματισμούς μου για την άμεση αναγκαιότητα κατασκευής των συγκεκριμένων αθλητικών εγκαταστάσεων, δεδομένου ότι ο Βελβεντός σε επίπεδο δήμου έχει τις καλύτερα οργανωμένες αθλητικές εγκαταστάσεις.
Επιπλέον η διάθεση ενός τόσο σημαντικού ποσού από τον Τοπικό Πόρο σήμερα, μαζί με τις άλλες εντάξεις που προηγήθηκαν, ανεβάζει το ποσό που ως τώρα διατέθηκε από τον Τοπικό Πόρο για την δ.ε Βελβεντου στις 600.000 € περίπου, από τις 800.000 € που συνολικά θα διατεθούν σε όλη την περίοδο για την δ.ε Βελβεντού.
Αυτό αφαιρεί την δυνατότητα ένταξης στον Τοπικό Πόρο νέων μελετών για έργα που πρέπει να ενταχθούν στο νέο ΕΣΠΑ και θα αφορούν την δ.ε Βελβεντού.
Πρότεινα δηλαδή να κρατηθεί ένα σημαντικό αποθεματικό για την εκπόνηση μελετών για εντάξεις έργων της δ.ε Βελβεντού στο νέο ΕΣΠΑ.
Παρ’ όλα αυτά επειδή πιστεύω ότι  οι κοινωνίες έχουν το δικαίωμα της κατά την κρίση τους διάθεσης των κονδυλίων που τους αντιστοιχούν, είπα ότι παρά την πρότασή μου που θεωρώ πολύ λογική, εφ’ όσον οι εκπρόσωποι της τοπικής  κοινωνίας δημοτικοί σύμβουλοι του Βελβεντού ψηφίσουν την πρόταση, τότε και εμείς θα συμφωνήσουμε μαζί τους, όπερ και εγένετο.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

ΟΣΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΤΕ ΤΩΝ Κ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΒΑΖΕΤΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ,ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΣΑΣ ΤΙΜΑ!ΑΦΗΣΤΕ ΝΑ ΤΑ ΚΡΙΝΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ!ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΑΦΗΝΕΤΕ ΜΟΜΦΗ ΣΕ ΕΝΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΑΣ ΣΑ'Ι'Τ....ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΙΝΟ.!!!.

Το Προφίλ μας