Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015

29η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σε συνεδρίαση την Τετάρτη 05/08/2015 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:
1.      Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
2.      Έγκριση διακήρυξης του έργου: «Αντιπλημμυρική Προστασία: Εθνικού δικτύου Π.Δ.Μ. Καθαρισμός τεχνικών και λοιπών στοιχείων απορροής υδάτων – Έργα ορεινής και πεδινής υδρονομίας – Έργα αντιμετώπισης χειμαρολάβας» Π.Ε. Καστοριάς

3.      Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Αντιπλημμυρική Προστασία: Εθνικού δικτύου Π.Δ.Μ. Καθαρισμός τεχνικών και λοιπών στοιχείων απορροής υδάτων – Έργα ορεινής και πεδινής υδρονομίας – Έργα αντιμετώπισης χειμαρολάβας» Π.Ε. Καστοριάς
4.      Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην όχθη ποταμού στη Δ.Κ. Αετού» Π.Ε. Φλώρινας
5.      Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην όχθη ποταμού στη Δ.Κ. Αετού» Π.Ε. Φλώρινας
6.      Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Καθαρισμός αποστραγγιστικών τάφρων – επισκευή αγωγών μεταφοράς νερού & τεχνικών έργων στα αγροκτήματα του Δήμου Πρεσπών» Π.Ε. Φλώρινας
7.      Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός αποστραγγιστικών τάφρων – επισκευή αγωγών μεταφοράς νερού & τεχνικών έργων στα αγροκτήματα του Δήμου Πρεσπών» Π.Ε. Φλώρινας
8.      Έγκριση διενέργειας και όρων Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την προμήθεια και μεταφορά 800 τόνων άλατος αποχιονισμού για τις ανάγκες του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς για τη χειμερινή περίοδο 2015-2016
9.      Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου: «Προστασία Γέφυρας και πρανών στο Σαμαρνιώτικο ρέμα» Π.Ε. Γρεβενών
10.  Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου: «Σήμανση Οδικού Δικτύου 2015» Π.Ε. Γρεβενών
11.  Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος της Π.Ε. Γρεβενών 2015»
12.  Έγκριση επαναδημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή εγκατάστασης φωτισμού οδικού κόμβου Κ.Α.Φ.Κ.Α Αμυνταίου» Π.Ε. Φλώρινας
13.  Έγκριση επαναδημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση Εθνικού-Επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας 2015»
14.  Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας και ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή αντιπλημμυρικού τοιχίου στον χείμαρρο “Ακρίτα” στο Τ.Κ. Κλεινών» Π.Ε. Φλώρινας
15.  Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας και ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή κιόσκι στο Δ.Δ. Λεπτοκαρυάς» Π.Ε. Φλώρινας
16.  Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας και ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στον αύλειο χώρο του οικοτροφείου Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας
17.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «Επισκευή-Συντήρηση Διοικητηρίου Γρεβενών» Π.Ε. Γρεβενών
18.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «Επισκευή Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Κηπουρείου Γρεβενών» Π.Ε. Γρεβενών
19.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Κατασκευή γέφυρας Πόρου Ν. Γρεβενών» Π.Ε. Γρεβενών
20.  Γνωμοδότηση δικηγόρου και έγκριση δαπάνης
21.  Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 46.549,35€
22.  Διάθεση πίστωσης για το υποέργο: «Γεωτεχνικές μελέτες Εθνικού Οδικού Δικτύου στη θέση Μηλιά Γρεβενών» Π.Ε. Γρεβενών
23.  Διάθεση πίστωσης για το έργο: «Αποπεράτωση Κέντρου Αντισφαίρισης Δυτικής Μακεδονίας» Π.Ε. Κοζάνης
24.  Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης σε φιλανθρωπικό αγώνα μπάσκετ Π.Ε. Κοζάνης
25.  Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση ποδοσφαιρικού τουρνουά με την Αθλητική Ένωση Ελίμειας Π.Ε. Κοζάνης
26.  Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον Εκπολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Καστανιάς Π.Ε. Κοζάνης
27.  Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον Σύλλογο Κρητών και φίλων Κρήτης Πτολεμαΐδας Π.Ε. Κοζάνης
28.  Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Σπάρτου Π.Ε. Κοζάνης
29.  Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στις εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Μορφωτικού Εκπαιδευτικού Λαογραφικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Νεοχωρακίου
30.  Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στις εκδηλώσεις στο συνοικισμό Νεοφωτίστου
31.  Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στις εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Υδρούσας
32.  Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στις εκδηλώσεις του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Αετού για τη “Γιορτή Πιπεριάς”
33.  Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στις εκδηλώσεις του Μορφωτικού Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου “ΘΥΣΕΥΣ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ”
34.  Έγκριση αποπληρωμής δαπανών Πολιτιστικών εκδηλώσεων Π.Ε. Φλώρινας
35.  Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
36.  Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
37.  Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
38.  Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
39.  Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
40.  Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
41.  Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
42.  Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
43.  Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
44.  Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
45.  Έγκριση δαπανών για τη μεταφορά μαθητών Π.Ε. Καστοριάς
46.   Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας
47.  Έγκριση μετακίνησης Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Π.Δ.Μ.
48.  Έγκριση μετακίνησης Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης  Π.Δ.Μ.
49.  Έγκριση μετακίνησης Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης – Επιχειρηματικότητας & Εμπορίου Π.Δ.Μ.
50.  Έγκριση μετακίνησης Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας
51.  Έγκριση μετακίνησης Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας
52.  Έγκριση μετακίνησης Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς
53.  Έγκριση μετακίνησης Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. ΚαστοριάςΣημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.Θεόδωρος Καρυπίδης
Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας