Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 21 Απριλίου 2010

Συνήγορος του Πολίτη: Ζητήματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης των ΑΗΣ Αγ.Δημητρίου, Καρδιάς & Πτολεμαΐδας


Ο Συνήγορος του Πολίτη με έγγραφό του στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης διαπιστώνει για μια ακόμη φορά σημαντικές παραβάσεις εκ μέρους της ΔΕΗ: 
α) Την παράταση της λειτουργίας των ΑΗΣ Καρδιάς και Πτολεμαΐδας χωρίς εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 
β) Τη λειτουργία του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου στην ευρύτερη περιοχή κατά παράβαση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων. 
γ) Την παράβαση εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων στα ορυχεία της περιοχής. 
δ) Την υπέρβαση των αέριων ρύπων που προέρχονται από μεγάλες διαρροές τέφρας που οφείλονται στη μη τήρηση των προβλέψεων των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων στα ορυχεία και στους ΑΗΣ σχετικά με τους ταινιόδρομους. 
ε) Την υστέρηση της ΔΕΗ ως προς την ενσωμάτωση των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών στις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και στην εφαρμογή τους, η οποία θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει από τις 30-9-2007, τόσο για τη διαχείριση της τέφρας στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, όσο και σε κάθε μελλοντική έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Ο Νομάρχης Κοζάνης Γιώργος Δακής επισημαίνει ότι αναφορικά με τις παραβάσεις που έχει διαπιστώσει ο Συνήγορος του Πολίτη, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης έχει επιβάλλει πρόστιμα, έχει θέσει επιτακτικά το θέμα της ενσωμάτωσης και εφαρμογής των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών, ιδίως στο ζήτημα των αιωρούμενων σωματιδίων και της ιπτάμενης τέφρας και έχει δώσει εντολή οι αρμόδιες υπηρεσίες να παρακολουθούν στενά τις συγκεντρώσεις εκπομπών αερίων ρύπων από τις δραστηριότητες της ΔΕΗ.
Ακολουθεί το έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη.
stpolith

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας