Επίκαιρα Θέματα:

Σάββατο 24 Απριλίου 2010

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιανής

Καλείστε στο Δημαρχείο, Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στις 26 Απριλίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8,00 μ.μ., σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα: 
1.Πρόγραμμα «Καλλικράτης»: Μη Οριστικοποιημένο Προσχέδιο Νόμου.Θέση του Δήμου επί του Προσχεδίου. Εισηγητής Δήμαρχος
2.Συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου μας στο Έκτακτο Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ στις 03 Μαίου 2010 στην Αθήνα με κύριο θέμα τη «Πρόγραμμα «Καλλικράτης». Έγγραφο ΤΕΔΚ Κοζάνης απ 104/16-04-2010-Εισηγητής Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου. 
3. α)Έγκριση Απολογισμού Δήμου Αιανής οικονομικού έτους 2009 κατά τις διατάξεις της } 4 του άρθρου 163 του νόμου 3463/2006 Κ.Δ.Κ. -Εισηγητής Δήμαρχος 3. β) Προσδιορισμός ημερομηνίας του «Απολογισμού Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2009» σύμφωνα με το άρθρο 217 του ν 3463/2006 Κ.Δ.Κ. -Εισηγητής Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου. 
4.Αναπλήρωση θέσης κοινωνικής λειτουργού του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» Έγκριση της υπ αριθμόν 2/11-03-2010 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΑΤΠΑ. (απ 2040/15-04-2010 Εισηγητής Δήμαρχος 5.Ορισμός εκπροσώπου (τακτικού & αναπληρωματικού) για σύσταση επιτροπής του άρθρου 41 ν.1249/82 περί αναπροσαρμογής αντικειμενικών αξιών ακινήτων. Έγγραφο Δ.Ο.Υ. Κοζάνης 6866/09-04-2010. Εισηγητής Δήμαρχος 
6. Εξέταση αιτήματος του Τοπικού Συμβουλίου Ροδιανής με απ 1336/12-03-2010 σχετικό με την ασφαλή λειτουργία της παιδικής χαράς του πρώην δημοτικού σχολείου .Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Εμμανουηλίδης 
7. Εξέταση αιτήματος του Δημότη κ. Στέφανου Γιαννακόπουλου με απ 2010/14-04-2010 σχετικό με την σύνδεση της οικίας του, που είναι εκτός ορίων οικισμού, στο δίκτυο αποχέτευσης του οικισμού.Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Γ Εμμανουηλίδης
8. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 1ου ΠΚΤΜΕΝΕ , του έργου «Κατασκευή χλοοτάπητα στο Τ.Δ. Ροδιανής του Δήμου Αιανής» - Έγγραφο ΤΥΔΚ απ 15701/2867/30-03-2010. Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Εμμανουηλίδης
9. Αλλαγή θέσης στάσης υπεραστικών λεωφορείων στο Τ.Δ. Κερασιάς. Έγγραφο της Διεύθυνσης μεταφορών & Επικοινωνιών της Ν.Α Κοζάνης απ 4021/22-02-2010 Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Γ Εμμανουηλίδης 
10. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2009 του Ν. Π. «Σχολική Επιτροπή Αιανής». -Εισηγητής Σ Σιδηρόπουλος Πρόεδρος Δ.Σ. του ν.π 
11.Τροποποίηση προϋπολογισμού εξόδων έτους 2010 κατά 3.600,00€ για την πληρωμή των μετά από έλεγχο βεβαιωθέντων υπέρ Ι.Κ.Α. διαφορών ασφαλιστικών εισφορών και προσθέτων τελών των ετών 2002-2003-2005-2006-2007&2008. Δημιουργία ειδικού κωδικού εξόδων. Εισηγητής Δήμαρχος 12.Τροποποίηση προϋπολογισμού εξόδων έτους 2010 για την πληρωμή των αναδρομικών αποδοχών (διαφορά χρονοεπιδόματος) των εργαζομένων στην υπηρεσία καθαριότητας μέχρι και 31-08-2008. Δημιουργία κωδικού εξόδων. Εισηγητής Δήμαρχος 
13.Εξέταση αιτήσεων υπαλλήλων του Δήμου για την καταβολή των επιδοτήσεων συνολικού ποσού 27.000,00€ του άρθρου 10 του νόμου 3320/2005 για την αγορά- ανέγερση κατοικιών. Εξεύρεση τρόπου χρηματοδότησης των επιχορηγήσεων. Εισηγητής Δήμαρχος 
14. Έγκριση πρόσληψης -κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν 3584/2007 ¨Κύρωση του Κ.Κ.Δ & Κ.Υ. ΦΕΚ 143 Α' /28-06-2007 -ενός (1) υπαλλήλου γραμματειακής υποστήριξης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών ( }2 άρθρο 21 Ν.2738/1999 ΦΕΚ180/Α) για την καλοκαιρινή περίοδο , για την αντιμετώπιση των εποχικών αναγκών λόγω αυξημένης κίνησης τη θερινή περίοδο και λόγω της τουριστικής περιόδου - Εισηγητής Δήμαρχος 
15. Έγκριση πρόσληψης -κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν 3584/2007 ¨Κύρωση του Κ.Κ.Δ & Κ.Υ. ΦΕΚ 143 Α' /28-06-2007 -ενός (1) οδηγού αυτοκινήτου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών  άρθρο 21 Ν.2738/1999 ΦΕΚ180/Α), για την αντιμετώπιση των εποχικών αναγκών - Εισηγητής Δήμαρχος 
16. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν 3584/2007 ¨Κύρωση του Κ. Κ.Δ. & Κ. Υ. ΦΕΚ 143 Α' /28-06-2007, δυο ατόμων εργατών-εργατριών γενικών καθηκόντων για αντιμετώπιση εποχικών αναγκών σε θέματα πολιτικής προστασίας,(κοπή χόρτων -πυροπροστασία) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. -Εισηγητής Στέργιος Ράπτης , Αντιδήμαρχος 
17. Εξέταση αιτήματος του Δημότη κ. Γρηγορίου Δ. Κοντού- καφετέρια - με απ 1228/04-03-2010 σχετικό με την ενοικίαση του χώρου της πλατείας της Αιανής απέναντι από το κατάστημα του. Εισηγητής Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.
18. Εξέταση αιτήματος της κ. Μ Θεαφανοπούλου-Διεθνείς Εκδόσεις ΕΠΕ εκδότριας του Μηνιαίου τουριστικού οδηγού της Ελλάδας, απ 1617/29-03-2010, για παραχώρηση άδειας χρήσης κειμένων και φωτογραφιών από τη ιστοσελίδα του Δήμου. Εισηγητής Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου. 
19. Διοργάνωση εκδήλωσης μνήμης στις 13 Μαΐου 2010 στην Αιανή με την ευκαιρία της συμπλήρωσης δεκαπέντε χρόνων από το σεισμό του 1995. Εισηγητής Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου. 
20. Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή δαπανών διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου-}3 & 4 του άρθρου 158 του Κ.Δ.Κ. Ν. 3463/2006- Εισηγητής Δήμαρχος 
ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ"
1. Ψήφιση πιστώσεων δαπανών εκδήλωσης 30ης Ιανουαρίου 2010 ημέρα μνήμης του Ευεργέτη της Αιανής Χρήστου Μανώλη & ημέρας γραμμάτων και παιδείας. - Εισηγητής Δήμαρχος 
2. Ψήφιση πιστώσεων διαφόρων δαπανών του κληροδοτήματος - Εισηγητής Δήμαρχος 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
Θεόδωρος Σταθόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας