Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 26 Απριλίου 2010

ΝΑ Κοζάνης: Μελέτη Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων από μικρές Ιδιωτικές Μονάδες Υγείας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μελέτη Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων από μικρές Ιδιωτικές Μονάδες Υγείας Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα υγείας και περιβάλλοντος, περιλαμβάνει στην πολιτική ποιότητάς της την προστασία και συνεχή αναβάθμιση του περιβάλλοντος με ανάλογες δράσεις. Στο πλαίσιο αυτό το Τμήμα Ποιότητας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης, εφαρμόζοντας τον Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44Α΄) περί στοχοθεσίας, ανέλαβε την πρωτοβουλία να πραγματοποιήσει μελέτη για τη διαχείριση Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων Μολυσματικού Χαρακτήρα στο νομό Κοζάνης, με δείκτη μέτρησης το ποσοστό των μη διατεθειμένων αποβλήτων, προκειμένου τα ερευνητικά συμπεράσματα να τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας από την αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος. 
Για τον σκοπό αυτό διενεργήθηκε μελέτη σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων Μολυσματικού Χαρακτήρα από τις μικρές Ιδιωτικές Μονάδες Υγείας του Νομού Κοζάνης και διαπιστώθηκε ότι άπαντες πετάνε τα εν λόγω απόβλητα -ο όγκος των οποίων ανέρχεται ετησίως σε τουλάχιστον 90.000 lit- στους κάδους αστικών απορριμμάτων, σε σακούλες ή κουτιά. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγιο, σε δείγμα 46 μονάδων υγείας του Νομού μας, επί συνόλου 325 και περιλαμβάνει: ιατρεία, οδοντιατρεία, φαρμακεία, μικροβιολογικά εργαστήρια, διαγνωστικά κέντρα και κτηνιατρεία.
Το υπαρκτό πρόβλημα της διάθεσης των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων από τις μικρές Ιατρικές μονάδες πρέπει να αποτελέσει την αφορμή για την θεσμοθέτηση λύσεων, που θα εξασφαλίσουν τις αναγκαίες συνθήκες προστασίας του περιβάλλοντος και θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της υγείας του πολιτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας