Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 22 Απριλίου 2010

Η "ΕΝΩΣΗ" για τις νέες μονάδες, τους ρύπους και το λιγνίτη

Η ΕΝΩΣΗ παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην μεγαλύτερη Επιχείρηση της χώρας, μαζί και μέσα από τις τάξεις της Ομοσπονδίας μας την ΓΕΝ.Ο.Π /ΔΕΗ, παρεμβαίνει δυναμικά και αποτελεσματικά με τρόπο ώστε, να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη τροφοδοσία με ηλεκτρική ενέργεια του Έλληνα καταναλωτή, να διατηρήσει η Επιχείρηση τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην Ενέργεια, να παραμείνει η δραστηριότητα της Επιχείρησης στην περιοχή της Δ. Μακεδονίας με νέους περιβαλλοντικούς όρους και να υπηρετηθούν τα συμφέροντα των εργαζομένων σε αυτήν με τον καλύτερο τρόπο.
Η « ΕΝΩΣΗ » με γνώμονα μόνο το συμφέρον της Περιοχής, των Εργαζομένων και της Eπιχείρησης χωρίς σκοπιμότητες και αλαζονικές συμπεριφορές πρωτοστάτησε μαζί με τα Σωματεία τους τοπικούς φορείς της περιοχής και με μπροστάρη την Ομοσπονδία μας ΓΕΝ.Ο.Π/ΔΕΗ όλοι μαζί δώσαμε τον αγώνα για την κατασκευή της Μονάδας V του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Η πολιτεία πείσθηκε και η Διοίκηση της ΔΕΗ προκήρυξε της κατασκευή της νέας μονάδας. Στην « ΕΝΩΣΗ » αισθανόμαστε ικανοποιημένοι γιατί ο αγώνας μας ευδοκίμησε. Το επενδυτικό πρόγραμμα της Διοίκησης όμως, θα είναι πραγματικά ημιτελές σε ότι αφορά τις Λιγνιτικές Μονάδες( οι οποίες θεωρούνται Μονάδες βάσης) αλλά και την περιοχή της Δ. Μακεδονίας, αν η Διοίκηση της Επιχείρησης δεν προκηρύξει σύντομα και την κατασκευή της Μονάδας II, του ΑΗΣ Μελίτης, Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας που θα ανήκει 100% στην ΔΕΗ. 
Αυτή είναι η θέση μας όπως και η θέση της ομοσπονδίας μας, της ΓΕΝ.Ο.Π/ΔΕΗ, που με απόλυτη σαφήνεια και ιδιαίτερη έμφαση το ξεκαθάρισε και στην πολιτική ηγεσία αλλά και στην Ιεραρχία της ΔΕΗ ότι, δεν θα ανεχτεί καμία άλλη εξέλιξη, παρά μόνο αυτή που υπηρετεί το συμφέρον της επιχείρησης του Ελληνικού λαού. Ας μην ξεχνάμε ότι μόνον η ΔΕΗ διαθέτει την τεχνογνωσία, έχει την δυνατότητα της ορθολογικής εξόρυξης του λιγνιτικού κοιτάσματος, μπορεί να αξιοποιήσει αποκλειστικά εργατικό δυναμικό από την περιοχή και έχει την αποδοχή της Τοπικής Κοινωνίας. Η κατασκευή της νέας μονάδας στη Μελίτη επιβάλλεται να συνδυασθεί με την λειτουργία – ανάπτυξη του Ορυχείου Βεύης ( παρά την διαφωνία μας για τον αποκλεισμό της ΔΕΗ ) για την εξασφάλιση τροφοδοσίας του ΑΗΣ Μελίτης με ορθολογική αξιοποίηση των κοιτασμάτων, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψιν την υπάρχουσα τεχνογνωσία, την ασφάλεια της εκσκαφής και την συνεργασία με την Βεύη ΔΕΗ για τις απαραίτητες για την λειτουργία ποσότητες λιγνίτη. Η « ΕΝΩΣΗ » σε καμία περίπτωση δεν θα συνηγορήσει την παραχώρηση δικαιωμάτων της ΔΕΗ σε αναξιόπιστους επενδυτές (και εάν υποπέσει κάτι στην αντίληψη της από κάπου αλλού θα το καταγγείλει διότι ποτέ ούτε εκπρόσωπος τύπου της Ιεραρχίας ήτανε , ούτε ποτέ ζήτησε παροχές από την Διοίκηση είτε σε τοπικό είτε σε κεντρικό επίπεδο) που μοναδικό στόχο έχουν το κέρδος, αλλά θα συνεχίσει να υπερασπίζεται δυναμικά την παράταση του χρόνου ζωής των καθαρών λιγνιτικών μονάδων της περιοχής και της χώρας. Για τον σκοπό αυτό ζητά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής να τροποποιηθεί το κείμενο σχέδιο για την νέα Οδηγία για τις Εκπομπές Βιομηχανικών Ρύπων, όπως προωθείται από μέρος Ευρωβουλευτών. Αν το σχέδιο αποτελέσει την νέα οδηγία, η Ελλάδα θα υποχρεωθεί να κλείσει σειρά λιγνιτικών μονάδων θέτοντας σε κίνδυνο την κάλυψη των ηλεκτρικών ενεργειακών αναγκών της. Η « ΕΝΩΣΗ » διαχρονικά τοποθετείται στην αναγκαιότητα βελτίωσης των διαθέσιμων αποδοτικών λιγνιτικών μονάδων μέσα από την χρήση τεχνολογιών αποθείωσης, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα πως ο λιγνίτης αποτελεί το καύσιμο βάσης, για να μπορεί να απολαμβάνει ο Ελληνικός Λαός σίγουρη και φθηνή ηλεκτρική ενέργεια. Για να αξιοποιηθεί όμως ο ελληνικός λιγνίτης και να ωφεληθεί η χειμάζουσα ελληνική οικονομία η « ΕΝΩΣΗ », θα συνεχίσει να υπερασπίζεται σθεναρά τον λιγνίτη, ο οποίος βάλλεται πανταχόθεν, όχι για λόγους περιβαλλοντικούς, αλλά για να υπηρετηθούν άλλων ειδών συμφέροντα κάτι που κατήγγειλε και η ΓΕΝ.Ο.Π/ΔΕΗ. Η « ΕΝΩΣΗ » σε ότι αφορά την υπεράσπιση της χρήσης του λιγνίτη στην παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας συνεργάζεται με επιστημονικούς φορείς, δρα από κοινού με τα άλλα Σωματεία, στηρίζεται στους εργαζόμενους της Επιχείρησης που αγωνιούν για το μέλλον της ΔΕΗ, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος, λειτουργεί μαζί με την Ομοσπονδία μας , την ΓΕΝ.Ο.Π / ΔΕΗ, με μοναδικό στόχο το συμφέρον της περιοχής και της χώρας. Για εμάς οι επιτυχίες είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας, που ποτέ δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για προσωπική προβολή, πόσο μάλλον αν κάποιοι τις θεωρούν ατομική κατάκτηση! Καταδικάζουμε λοιπόν κάθε προσπάθεια, η οποία δυναμιτίζει την ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, υπονομεύει τα συμφέροντα των εργαζόμενων, της τοπικής κοινωνίας και της ΔΕΗ, προς χάρη πρόσκαιρων συντεχνιακών και προσωπικών σκοπιμοτήτων. 
Η « ΕΝΩΣΗ » ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ V ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ II ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ ΑΠΑΙΤΕΙ Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ Ο ΛΙΓΝΙΤΗΣ ΗΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΥΛΑ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΩΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας