Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 20 Απριλίου 2010

Δήμος Κοζάνης: Πίνακες κατάταξης της 52629/28-12-2009

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της 52629/28-12-2009 ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ του Δήμου Κοζάνης, αναρτήθηκαν τη Δευτέρα 19-04-2010. Οι επιλεγέντες καθώς και οι επιλαχόντες των ανωτέρω πινάκων, καλούνται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά τους στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την επόμενη της ανάρτησης (έως Πέμπτη 29-04-2010). Αιτήσεις Θεραπείας γίνονται επίσης δεκτές κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα των δέκα (10) ημερών.
ΠΙΝΑΚEΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Α' ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
B' ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Γ' ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
Δ' ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
Ε' ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΤ' ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας