Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 21 Απριλίου 2010

ΥΠΕΣ προς ΟΤΑ: ενημερώστε για οικονομική κατάσταση και προσωπικό

Να το ενημερώσουν άμεσα για την οικονομική κατάσταση όλων των νομικών προσώπων, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, εξαιρουμένων των σχολικών επιτροπών, μέχρι την 26η Απριλίου 2010, καλεί τους αρμόδιους φορείς των ΟΤΑ το υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο της υποβολής της έκθεσης για την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος Σταθερότητας. 
Οι συγκεκριμένοι φορείς θα πρέπει να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσεώς τους, που αφορούν το οικονομικό έτος 2009, ακόμη και εάν οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν εγκριθεί, κατά τα ισχύοντα, από τα αρμόδια συλλογικά όργανα. Όσοι από τους παραπάνω φορείς δεν υποχρεούνται στην εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος, θα πρέπει να συμπληρώσουν το υπόδειγμα σε πίνακα με τα ζητούμενα στοιχεία, το οποίο υπάρχει αναρτημένο και στην ιστοσελίδα του υπουργείου στην ενότητα: «Υπουργείο - Εγκύκλιοι - Αποφάσεις».  
Και καταγραφή προσωπικού 
Επίσης, με εγκύκλιό του το υπουργείο Εσωτερικών καλεί άμεσα τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού ότι πρέπει να συμπληρώσουν πίνακα με τα ζητούμενα στοιχεία για τη μεταβολή της απασχόλησης όλου του προσωπικού των υπηρεσιών τους, καθώς και του προσωπικού όλων των νομικών τους προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως επιχειρήσεων, ανά φορέα και να το υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή, το αργότερο έως τις 24/4/2010, ενόψει της υποβολής έκθεσης της χώρας στην ΕΕ, για την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος Σταθερότητας. Επισημαίνεται ότι στο προσωπικό ορισμένου χρόνου θα πρέπει οι φορείς να συμπεριλάβουν κάθε είδους συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (δίμηνες, οκτάμηνες, μερικής απασχόλησης, ανταποδοτικών υπηρεσιών, εργατοτεχνικού προσωπικού, έργων με αυτεπιστασία, υδρονομέων άρδευσης, ετήσιες στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων κ.α.). 
Πηγή: aftodioikisi.gr

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

"Να το ενημερώσουν άμεσα για την οικονομική κατάσταση όλων των νομικών προσώπων, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου" ΧΑΧΑΧΑ
Αυτό για άλλους Δήμους γιατί στον δικό μας δεν ψηφίστηκαν ισολογισμοί - απολογισμοί τουλαχιστον τα τελευταία 6 χρόνια

Το Προφίλ μας