Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 31 Μαρτίου 2020

Γιώργος Αμανατίδης: επιστολή προς τους αρμόδιους Υπουργούν για τη συνέχιση της τηλεθέρμανσης

Για να αποτραπεί η πιθανότητα έκτακτων διακοπών των τηλεθερμάνσεων τόσο στην τρέχουσα όσο και στις επόμενες περιόδους, απαιτούνται αποφάσεις που θα εξασφαλίσουν τη λειτουργία των Ατμοηλεκτρικών Σταθμών (ΑΗΣ) παρά και έξω από τους κανόνες της αγοράς
ενέργειας.
Με επιστολή που απέστειλα στις 26-3-2020 προς τους αρμόδιους Υπουργούς ζήτησα την πολιτική επίλυση του θέματος αυτού με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) σύμφωνα με την οποία να προτάσσεται η λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων που εξυπηρετούν τις τηλεθερμάνσεις των οικισμών για λόγους δημόσιας ωφέλειας καθώς και στήριξης των περιοχών που βρίσκονται σε καθεστώς μετάβασης.
  Η κάλυψη των πολιτών και η ποιότητα ζωής είναι η προτεραιότητα και αξίζει κάθε προσπάθεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας