Επίκαιρα Θέματα:

Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019

Η εταιρεία SKY EXPRESS SA αναλαμβάνει την εκμετάλλευση της τακτικής αεροπορικής γραμμής Αθήνα-Κοζάνη-Καστοριά

Η εταιρεία SKY EXPRESS SA αναλαμβάνει την εκμετάλλευση της τακτικής αεροπορικής γραμμής Αθήνα-Κοζάνη-Καστοριά, αντί του συνολικού ποσού των τριακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων δεκαπέντε ευρώ (€379.915,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα από 01-12-2019 έως 30-06-2020. 
Αυτό προέκυψε από το 29-11-2019 πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της μειοδότριας εταιρείας, που υπέβαλλε η αρμόδια επιτροπή της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, για την εκμετάλλευση της προαναφερόμενης τακτικής αεροπορικής γραμμής, στην οποία έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας.
kozan.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας