Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνηςτ η Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου, στις 19.00

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:
1.     

Συζήτηση για τις εξελίξεις στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

2.     
Παρουσίαση των τοπικών δομών του Δικτύου της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών: Συμβουλευτικό Κέντρο Κοζάνης (ΚΕΘΙ) – Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών (Δήμος Κοζάνης)
Εισηγητής: κ. Γρηγόρης Τζουμερκιώτης, εντεταλμένος σύμβουλος

3.     
Εξέταση των με αριθμ. πρωτ. 3/02.01.2019 και 5/03.01.2019 αιτήσεων – ενστάσεων κατά της με αριθμ. 609/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του σχεδίου πόλεως Κοζάνης στο Ο.Τ. 225.
Εισηγήτρια: κ. Παρθένα Αμανατίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
4.     
Τροποποίηση ή μη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΑΕΠΟ)  του έργου «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 9,99MW και συνοδά έργα υποδομής, στη θέση «Παλαιοχώρι» του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» με φορέα του έργου την εταιρεία NOTIAS Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Εισηγητής: κ. Βασιλακόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
5.     
Τροποποίηση ή μη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΑΕΠΟ)  του έργου «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 9,99MW και συνοδά έργα υποδομής, στη θέση «Τρανό Φράγμα» του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» με φορέα του έργου την εταιρεία EAST PV Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Εισηγητής: κ. Βασιλακόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
6.     
Τροποποίηση ή μη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΑΕΠΟ)  του έργου «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 9,99MW και συνοδά έργα υποδομής, στη θέση «Ύψωμα Καρόγλου» του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» με φορέα του έργου την εταιρεία EAST PV Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Εισηγητής: κ. Βασιλακόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
7.     
Τροποποίηση ή μη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΑΕΠΟ)  του έργου «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 9,99MW και συνοδά έργα υποδομής, στη θέση «Τρανό Φράγμα» του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» με φορέα του έργου την εταιρεία NOTIAS Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Εισηγητής: κ. Βασιλακόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
8.     
Υποβολή πρότασης σε πρόσκληση του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Άξονας Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Εισηγητής: κ. Βασιλακόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
9.     
Έγκριση πρακτικών 4 και 5 της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: Σχεδιασμός δικτύου αποκομιδής για την διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων.
Εισηγητής: κ. Βασιλακόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
10.  

Συζήτηση για τη λειτουργία και αναβάθμιση του αεροδρομίου Κοζάνης «ΦΙΛΙΠΠΟΣ»

11.  
Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 9ου Νηπιαγωγείου στην Κοινότητα Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
12.  
Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας, για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης και ορισμός επιτροπής καταλληλότητας.
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
13.  
Έγκριση χορήγησης η μη άδειας ανασκαφής για αναζήτηση κρυμμένου θησαυρού, σε αγροτεμάχιο της Κοινότητας Σιδερών του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
14.  
Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβ. 9.058,84 τ.μ. στην κτηματική περιοχή της Κοινότητας Δρεπάνου, για καλλιέργεια αρωματικών φυτών.
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. Εισηγητής:
15.  
Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβ. 3.836,59 τ.μ. στην κτηματική περιοχή της Κοινότητας Κοίλων για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου.
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
16.  
Αποδοχή όρων και προϋποθέσεων για την παράταση χρήσης εκτάσεων των στρατοπέδων «ΨΥΧΟΓΙΟΥ – ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ» για τις ανάγκες αθλητικών δραστηριοτήτων και της έκτασης των 1.149,00 τ.μ. ως χώρου στάθμευσης των οχημάτων των αθλουμένων.
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
17.  
Αποδοχή χρηματοδότησης στο πρόγραμμα LEADER με τις πράξεις:
α) Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση περιοχής πάρκου Αγίας Παρασκευής Τ.Κ. Καρυδίτσας, β) Αποκατάσταση, Αξιοποίηση και Επανάχρηση του Νερόμυλου στην Λευκοπηγή Κοζάνης, γ) Προμήθεια – Εγκατάσταση Υπόγειων Συστημάτων Προσωρινής Αποθήκευσης Απορριμμάτων στην Δ.Κ. Κρόκου.
Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης.  
18.  
Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κοζάνης στην Τακτική Γενική Συνέλευσης της ΑΝ.ΔΗ.ΚΟ. Α.Ε.
Εισηγήτρια: κ. Παρθένα Τουμπουλίδου, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
19.  
Συναίνεση του Δήμου Κοζάνης για την έκδοση έγκρισης επέμβασης σε δασική έκταση στη θέση «ΠΕΥΚΑ» της Κοινότητας Αγίου Χαραλάμπους της Δ.Ε. Ελλησπόντου του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυριακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
20.  
Αιτήσεις -  έγγραφα – Ανακοινώσεις
Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΝΟΥΛΑ)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας