Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019

Νέο Πληροφοριακό Σύστημα διαχείρισης προμηθειών Δημοσίου «nemesis»

Ένα νέο και σύγχρονο εργαλείο ολοκληρωμένης διαχείρισης προμηθειών δημοσίου αποτελεί τη νέα επένδυση της SEQUEL στα πλαίσια της άμεσης και αποτελεσματικής εφαρμογής του Νόμου 4412/2016.

Το «Nemesis», είναι το τελικό προϊόν μίας πολύχρονης και συντονισμένης συνεργασίας της εταιρείας Sequel με εξειδικευμένους συμβούλους, νομικούς και πολύπειρα στελέχη της δημόσιας διοίκησης. Ενσωματώνει πλήρως κάθε προβλεπόμενη διαδικασία προμήθειας (Ανοικτή διαδικασία, Συνοπτικός διαγωνισμός, Απευθείας Ανάθεση, κλπ.) υποστηρίζοντας σημαντικά το φορέα λειτουργίας στην γρήγορη υλοποίηση των προμηθειών του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική Νομοθεσία (Ν. 4412/2016)

Υιοθετώντας σύγχρονες πρακτικές μοντελοποίησης των ροών εργασίας, το nemesis καινοτομεί συμβαδίζοντας με την παγκόσμια τάση για απλοποίηση και γρήγορη ενσωμάτωση των διαδικασιών στους Δημόσιους Φορείς.
Αναλυτικότερα, μέσω των ενσωματωμένων ροών εργασίας, παρέχεται πλήρης καθοδήγηση στους χρήστες, αυξάνοντας σημαντικά την παραγωγικότητα, αλλά και την ταχύτητα εκτέλεσης των προμηθειών.

Με τη χρήση προτύπων και την έξυπνη μεταφορά πληροφοριών από βήμα σε βήμα, το «nemesis» απλοποιεί την παραγωγή των εγγράφων και υποστηρίζει τους χρήστες στην αποφυγή λαθών και παραλήψεων, παρέχοντας απόλυτο έλεγχο των εργασιών σε κάθε φάση εξέλιξης της διαδικασίας. Παράλληλα, αυτοματοποιεί τη δημιουργία και τήρηση ηλεκτρονικού φακέλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική Νομοθεσία.
Με τη υποστήριξη ενός ειδικά σχεδιασμένου υποσυστήματος ειδοποιήσεων (alarms), οι χρήστες του συστήματος ενημερώνονται άμεσα για χρονικούς περιορισμούς και προθεσμίες, ενώ με τη χρήση ημερολογίων συμβάντων και εργασιών έχουν μία ολοκληρωμένη εικόνα για όλες τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το σύστημα υποστηρίζει κάθε διασύνδεση με άλλα πληροφοριακά συστήματα, αλλά και δημόσιες δομές (Διαύγεια – ΚΗΜΔΗΣ). Οι ενσωματωμένες διαδικασίες μπορούν να προσαρμόζονται σε οποιαδήποτε αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, αλλά και στις ιδιαίτερες ανάγκες του φορέα λειτουργίας, με την συνεχή καθοδήγηση και υποστήριξη της ομάδας δημιουργίας του.

Από την πρώτη κυκλοφορία του προϊόντος τον Μάιο του 2019 έως σήμερα, το «Nemesis» μετρά ήδη αρκετές εγκαταστάσεις σε δημόσιους φορείς, Υπουργεία, Δήμους, Περιφέρειες και Νομικά πρόσωπα, ενώ η ζήτησή του αυξάνεται ραγδαία, καθώς είναι το μοναδικό προϊόν στην αγορά που προσφέρει αυτό το εύρος των λειτουργιών.

Η διακεκριμένη πλέον ομάδα δημιουργίας του nemesis έχει ως κύριο στόχο την συνεχή αναβάθμιση του προϊόντος, σύμφωνα με τις διεθνείς τάσεις της αγοράς και τα Ενιαία Ευρωπαϊκά πρότυπα κωδικοποίησης. Ήδη αξιολογεί νέες προτάσεις και πρωτοπόρα project, που θα επιτρέπουν σε έναν φορέα να χτίσει στην ίδια πλατφόρμα όλες τις διαδικασίες του, εξοικονομώντας σημαντικούς πόρους, εκσυγχρονίζοντας πεπαλαιωμένες και ατελέσφορες πρακτικές και συγκλίνοντας στη νέα ψηφιακή εποχή.
Πηγή: iefimerida.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας