Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019

Αντιδήμαρχος Καμβουνίων και Λιβαδερού για ένα μήνα ο Νικόλαος Φαρμάκης - με χθεσινή απόφαση του δημάρχου Σερβίων-Βελβεντού Αθ. Κοσματόπουλου

Με την απόφαση 200/2019 που δημοσιεύτηκε χθες στη Διαύγεια ορίζεται Αντιδήμαρχος Καμβουνίων, Λιβαδερού και υπεύθυνος των τοπικών κοινοτήτων Μεταξά και Τριγωνικού ο πρώτος αναπληρωματικός σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Νικ. Φαρμάκης. 
Ο κ. Φαρμάκης ανέλαβε δημοτικός σύμβουλος μετά την παραίτησης του κ. Ευθ. Δισερή.    
 Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την Διαύγεια:

Ορίζει Αντιδήμαρχο τον ∆ημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Φαρμάκη Νικόλαο και του μεταβιβάζει τις κατά τόπο αρμοδιότητες στις ∆ημοτικές Ενότητες Καμβουνίων και Λιβαδερού και στις Τοπικές Κοινότητες Μεταξά και Τριγωνικού της ∆ημοτικής Ενότητας Σερβίων και ιδίως να
 α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών,
 β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών στις ανωτέρω
δημοτικές ενότητες και τοπικές κοινότητες 
 γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού,  
δ) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους,
ε) Είναι αρμόδιος για την ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πολιτών,  
στ) Για την τέλεση των πολιτικών γάμων, υλικών και περιουσιακών στοιχείων.  
η) Έχει την ευθύνη λειτουργίας των ανωτέρω δημοτικών ενοτήτων και τοπικών κοινοτήτων σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
 - της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων  
- της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του ∆ήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων 
 - της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα 

 Ο ανωτέρω αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του ∆ημάρχου.Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου όταν απουσιάζει θα ασκεί ο ∆ήμαρχος. Περίληψη της απόφασης θα δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήμου. 

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

Το Προφίλ μας