ΝΝέο ηλεκτρονικό κατάλογο απέκτησε η Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης στον οποίο, πλέον, ενσωματώθηκε και ο κύριος κατάλογος της.
Το νέο κατάλογο οι χρήστες μπορούν να τον βρουν στο σύνδεσμο
https://opac.kozlib.gr/
Ο κατάλογος αυτός που είναι ένα από τα αποτελέσματα της πρόσφατης ψηφιακής αναβάθμισης της Κ.Δ.Β.Κ. (
KOHA)δίνει τη δυνατότητα σ’ όποιον τον επισκέπτεται να
ενημερώνεται αναλυτικά για τα βιβλία που τον ενδιαφέρουν καθώς επίσης

·         να έχει πρόσβαση στο ιστορικό της δραστηριότητάς του στον OPAC (διαδικτυακός κατάλογος βιβλίων και περιοδικών), αλλά και στο ιστορικό δανεισμού του (SearchHistory&ReadingHistory),
·         να ελέγχει αν έχει ληξιπρόθεσμο υλικό,
·         να σχολιάσει κάποιο τεκμήριο από τον κατάλογο,
·         να φτιάξει τη δική του λίστα προτίμησης (δημόσιας ή ιδιωτικής εμφάνισης), να την επεξεργαστεί και να την προωθήσει μέσω e-mail ,
·         να βάλει tags (ετικέτες) και να δει τα θέματα και τις λέξεις κλειδιά που έχει ορίσει μέσω TagCloud,
·         να προτείνει αγορές στη Βιβλιοθήκη μέσω Newpurchasesuggestion,
Η προσθήκη περιεχομένου στον κατάλογο συνεχίζεται και καθημερινά προστίθενται νέοι τίτλοι.