Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019

Πρόσκληση σε συνέλευση κατοίκων Πολυρράχου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΓΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΠΟΛΥΡΡΑΧΟΥ

           
ΠΡΟΣ: ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΡΡΑΧΟΥ
              
                         
            Σας προσκαλώ σε ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  που θα γίνει στην αίθουσα εκδηλώσεων  της εκκλησίας Πολυρράχου την  29η    του μηνός IOYNIOY του έτους 2019 ημέρα  ΣΑΒΒΑΤΟ και ώρα  19:00 μ.μ. για συζήτηση στο κατωτέρω θέμα (άρθρο 85 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) :

  1. Αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για την έλλειψη πόσιμου νερού στο Πολύρραχο και λήψη αποφάσεων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Τ.Κ.
  
 Ιωάννης Καραγιάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας