Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019

Συνεδρίαση του Δ.Σ. Βοΐου την Τετάρτη 3/7/19

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65&67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση την  του μηνός Ιουλίου 2019 ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  18.00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1
Λήψη απόφασης για τις ενέργειες ακύρωσης των σχεδίων δημιουργίας Μετωπικών και Πλευρικών Διοδίων στο ύψος της Σιάτιστας. - Εισηγητής ο κ. Λαμπρόπουλος Δ. Δήμαρχος
2
Έγκριση διενέργειας ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας. - Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ. Αντιδήμαρχος.
3
Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2019 (Α’ Τριμήνου) του Δήμου Βοΐου. - Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ. Αντιδήμαρχος.
4
Έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού της ΔΗΚΕΒΟ. - Εισηγητής ο κ. Κοτρώτσιος Λ. Δ. Συμ/λος & Πρόεδρος ΔΣ της ΔΗΚΕΒΟ.
5
Έγκριση μελέτης και υποβολή πρότασης της πράξης: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» - Άξονας προτεραιότητας 4 – «Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων (Δημόσια κτίρια εκτός σχολικών κτιρίων και κτιρίων υγείας)». - Εισηγητής ο κ. Λαμπρόπουλος Δ. Δήμαρχος
6
Έγκριση μελέτης και υποβολή πρότασης της πράξης: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» - Άξονας προτεραιότητας 4 – «Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων (Δημόσια κτίρια εκτός σχολικών κτιρίων και κτιρίων υγείας)». - Εισηγητής ο κ. Λαμπρόπουλος Δ. Δήμαρχος
7
Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/Τ. Β΄/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ 3656/τ.Β΄./27-8-2018) και ισχύει για την υλοποίηση της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ». - Εισηγητής ο κ. Λαμπρόπουλος Δ. Δήμαρχος
8
Έγκριση 3ου ΑΠΕ και 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου "Υδροδότηση εσωτερικού δικτύου υψηλής ζώνης βόρειας συνοικίας οικισμού Γαλατινής Δ. Βοΐου". - Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.
9
Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ «ΜΠΟΥΝΟΣ», «ΑΗ-ΓΙΑΝΝΗΣ», «ΔΟΥΚΑΣ», «ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».- Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.
10
Συγκρότηση επιτροπής  παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Οδοποιία Σισανίου». -Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.
11
Συγκρότηση επιτροπής  χαρακτηρισμού εδαφών του έργου: «Οδοποιία Σισανίου». - Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.
12
Συγκρότηση επιτροπής  παραλαβής και ελέγχου της ποιότητας των υλικών του έργου: «Οδοποιία Σισανίου».- Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.
13
Συγκρότηση επιτροπής  χαρακτηρισμού εδαφών του έργου: «Κατασκευή φρεατίου όμβριων υδάτων και επισκευή δρόμου στην Αχλαδιά».- Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.
14
Συγκρότηση επιτροπής  παραλαβής και ελέγχου της ποιότητας των υλικών του έργου: «Κατασκευή φρεατίου όμβριων υδάτων και επισκευή δρόμου στην Αχλαδιά».- Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.
15
Σύσταση επιτροπής παραλαβής για το έργο: «Κατασκευή μικρού πάρκου μεταξύ οικίας Σαρρόπουλου και Καραμητόπουλου στην ΤΚ Ομαλής. - Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.
16
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΜΠΑΡΑ» ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ». - Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.
17
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ». - Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.
18
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ». - Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.
19
Αίτηση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εκτροφέων Γουνοφόρων Ζώων για την επανεξέταση του θέματος υπερχέωσης λογαριασμών ύδρευσης που αφορά τους εκτροφείς γουνοφόρων ζώων.
20
Αιτήσεις.
-  ΚΟΙΝ/ΣΗ :
1. Δήμαρχο Βοΐου.     
2. Προέδρους & Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς
4. Εφημερίδες Κοζάνης
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου


Ελευθέριος Τζιλίνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας