Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 25 Ιουνίου 2019

Ενημερωτική συνάντηση για την ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020

Σε συνέχεια της έκδοσης πρόσκλησης προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 9,0 εκ. € για
την ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με προτεραιότητα σε
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε τομείς της

Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), θα πραγματοποιηθεί
ενημερωτική συνάντηση με τα ΕΒΕ και το Οικονομικό Επιμελητήριο της Δυτικής Μακεδονίας, σχετικά με το περιεχόμενο της Πρόσκλησης, καθώς και για το συντονισμό των ενεργειών πληροφόρησης και ενημέρωσης των δυνητικών Δικαιούχων, με στόχο την όσο το δυνατόν ευρύτερη διάχυση της πληροφορίας και την ενεργοποίηση των ενδιαφερομένων.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019 και ώρα 11:30 πμ, στην Αίθουσα Μέγας Αλέξανδρος, στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στη ΖΕΠ Κοζάνης.

Μετά το πέρας της συνάντησης περίπου στις 13:30, θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου προς τα τοπικά ΜΜΕ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας