Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019

30η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 02-07-2019 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για την ανάγκη λήψης αποφάσεων των κάτωθι θεμάτων:
 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ για την ανάθεση της σύμβασης που αφορά το έργο: ΣΑΕΠ 541 με κωδικό 2014ΕΠ54100001 (έδρα) «Καθαρισμός τάφρων στο Εθνικό Δίκτυο της ΠΕ Καστοριάς»
 3. Έγκριση της 2ης  παράτασης προθεσμίας (οριακή προθεσμία) για το έργο: «Διαγράμμιση κόμβων στο επ. οδικό δίκτυο και οριογραμμών επ. οδού προς Κλεισούρα και Άργος Ορεστικό» αναδόχου Κωνσταντοπούλου   Δήμητρας
 4. Έγκριση  των όρων διακήρυξης και  δημοπράτησης του έργου : <«Συντήρηση υφισταμένων μικρών  τεχνικών- κατασκευή τάφρων & τοίχων στεραίωσης στηθαίων στο Επ. Οδικό Δίκτυο» 
 5. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΗ Τ.Κ. ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ», προϋπολογισμού δαπάνης #15.000,00 € #. 
 6. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Επισκευή - Συντήρηση κτιρίων Π.Ε. Φλώρινας Επισκευή - Συντήρηση κτιρίων Π.Ε. Φλώρινας», προϋπολογισμού δαπάνης #15.000,00 € #. 
 7. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Επισκευή - Συντήρηση κτιρίων Π.Ε. Φλώρινας Επισκευή - Συντήρηση κτιρίων Π.Ε. Φλώρινας».
 8. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής για το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που αφορά την παρούσα σύμβαση ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την επείγουσα επισκευή μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης που αφορά την σύμβαση με αρ.πρωτ.15401/1354/29-1-2019.(ΑΔΑ ΩΧ1Ο7ΛΨ-5ΚΚ).
 9. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών επισκευής διαμορφωτήρα Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Κοζάνης.
 10. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής  παραλαβής  για δαπάνη επισκευής  για τις ανάγκες του  διαμορφωτήρα  SHM 4N ME 122492 της  Δ/νσης  Τεχνικών  Έργων  Π.Ε. Κοζάνης.
 11. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 12. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς.
 13. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης, της σχετικής δαπάνης και της απευθείας ανάθεσης για την μεταφορά ανακυκλώσιμου υλικού (πλαστικά καπάκια).
 14. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.
 16. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης, της σχετικής δαπάνης και της απευθείας ανάθεσης για την μεταφορά πεζοπόρων.
 17. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων  του Πνευματικού Μορφωτικού Συλλόγου Μελίτης που θα πραγματοποιηθούν στις 19 και 20 Ιουλίου 2019.
 18. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων  του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Αμμοχωρίου «Παναγία Σουμελά» που θα πραγματοποιηθούν στις 25 Ιουλίου 2019.
 19. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης <<Διεθνή Μουσικά Σεμινάρια Brache 2019>> του Ιόνιου Πανεπιστημίου που θα διεξαχθούν την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου 2019 (συγκεκριμένα από την Κυριακή 28 Ιουλίου έως και την Τρίτη 6 Αυγούστου 2019) .
 20. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 21. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια διαφόρων εντύπων κινήσεως οχημάτων αρμοδιότητας Δ/νσης Διοίκησης Π.Ε Κοζάνης.
 22. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια εντύπων κινήσεως οχημάτων-μηχανημάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης.
 23. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης, για τον διαγνωστικό έλεγχο (εγκέφαλος) των οχημάτων του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.
 24. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια υλικών επισκευής – συντήρησης του χώρου του λεβητοστασίου στις εγκαταστάσεις του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.
 25. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης  της  τηλεοπτικής κάλυψης και προβολής της 16ης Πανελλήνιας Γιορτής Μανιταριού στα Γρεβενά.
 26. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης  ηχητικών ,φωτιστικών μηχανημάτων και των λοιπών υλικών της εγκατάστασής τους και του χειρισμού τους   για  την διοργάνωση της 16ης Πανελλήνιας Γιορτής Μανιταριού στα Γρεβενά.
 27. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης  της  τηλεοπτικής κάλυψης και προβολής της 16ης Πανελλήνιας Γιορτής Μανιταριού στα Γρεβενά.
 28. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης  της  τηλεοπτικής κάλυψης και προβολής της 16ης Πανελλήνιας Γιορτής Μανιταριού στα Γρεβενά.
 29. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης  προμήθειας αφισών προβολής και φυλλάδια προγράμματος για την διοργάνωση της 16ης Πανελλήνιας Γιορτής Μανιταριού στα Γρεβενά.
 30. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης   εργασίας του SUZUKI VITARA KHI 1013.
 31. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης   εργασίας του SUZUKI VITARA KHI 1014.
 32. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης  προμήθειας  ανταλλακτικών για το SUZUKI VITARA ΚΗΙ 1014.
 33. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης  για την ετήσια συντήρηση και διακρίβωση των μηχανημάτων της αυτόματης γραμμής ελέγχου του Τμήματος ΚΤΕΟ.
 34. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης  προμήθειας  Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού Ψηφιακής Υπογραφής Αυτόματης Γραμμής Ελέγχου Οχημάτων ΚΤΕΟ με ισχύ τρία (3) έτη.
 35. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την έκδοση Λευκώματος προς τιμήν του ζωγράφου Αριστοτέλη Βαρσάμη».
 36. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης  προμήθειας  ανταλλακτικών για το SUZUKI VITARA ΚΗΙ 1013.
 37. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια σφραγίδων.
 38. Τροποποίηση της αριθμ. 906/19 (ΑΔΑ: ΩΖΤΒ7ΛΨ-ΑΛΜ) απόφασης απευθείας ανάθεσης λόγω μετατροπής της επιχείρησης.
 39. Διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια υλικών-ανταλλακτικών και εργασίες επισκευής-συντήρησης για τα οχήματα και μηχανήματα έργου της Δ.Τ.Ε. (έδρα) έτους 2019».
 40. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Εργασίες συντηρήσεων,               επισκευών και βελτιώσεων στο Επ. Οδ. Δίκτυο 2019».
 41. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Βελτίωση σήμανσης και αντικατάσταση στηθαίων στο Επ. Οδ. Καστοριάς».
 42. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Σφράγιση ρωγμών ασφαλτότάπητα στο Επ. Οδ. Δίκτυο Καστοριάς».
 43. Έγκριση Πρακτικού No 4/2019 Αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Τηλεμετρικού συστήματος παρακολούθησης της ποσότητας νερού σε ποτάμια της Φλώρινας στα πλαίσια του έργου J-Cross» και της κατακύρωσης του διαγωνισμού στην προσωρινή μειοδότρια εταιρεία.
 44. Έγκριση διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου «Μίσθωσης μηχανημάτων αποχιονισμού (πολυεργάτες) για τη χειμερινή περίοδο 2019-2020 Π.Ε. Φλώρινας», και των όρων της Διακήρυξης.
 45. Έγκριση διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου «Προμήθειας αλατιού αποχιονισμού δρόμων Π.Ε. Φλώρινας 2019-2020», και των όρων της Διακήρυξης.
 46. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης Τ.Κ Ανταρτικού».
 47. Ορισμός υπολόγου για πληρωμή τελών χρήσης έτους 2019 Π.Ε. Φλώρινας.
 48. Έγκριση: α) δαπάνης μεταφοράς μαθητών ΠΕ Γρεβενών σχολικής περιόδου 2018-2019 και β) παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης  παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών ΠΕ Γρεβενών σχολικής περιόδου 2018-2019.
 49. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στο Αθλητικό Διήμερο Τουρνουά, που θα πραγματοποιηθεί στις 13 & 14 Ιουλίου 2019.
 50. Έγκριση της  απευθείας ανάθεσης, που αφορά τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ.,  με τον Α.Ε. Άνω Κώμης,  στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις, που θα  πραγματοποιηθούν στις  13 Ιουλίου 2019
 51. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης  για την ετήσια υποστήριξη - συντήρηση του προγράμματος Η/Υ «Δ. ΚΤΕΟ Πρόγραμμα Διαχείρισης Επικοινωνιών και Ελέγχου» του Τμήματος ΚΤΕΟ.
 52. Έγκριση δαπανών - διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 53. Έγκριση δαπανών έτους 2019 ΠΕ Γρεβενών.
 54. Έγκριση του Πρακτικού Ι διεξαγωγή ανοικτής δημοπρασίας για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση και βελτίωση οδικού άξονα Νεστόριο-Χιονάτο».
 55. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΗ Τ.Κ. ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ».
 56. Έγκριση Πρακτικού No 5/2019 Αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφοράς και οικονομικών προσφορών  του διαγωνισμού 3/2019 για την προμήθεια χρώματος διαγράμμισης και υαλοσφαιριδίων οδών 2019.
 57. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναγκαίων ειδών για τις ανάγκες των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.
 58. Έγκρισης ανάληψης και διάθεσης πίστωσης, της σχετικής δαπάνης και της απευθείας ανάθεσης για την έντυπη προβολή των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων ΠΕ Γρεβενών 2019.
 59. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την συντήρηση-επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος, για τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019, αρμοδιότητας Δ/νσης Διοίκησης  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ).
 60. Έγκριση Πρακτικού No 6/2019 Αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «εξειδικευμένου εξοπλισμού παρακολούθησης των υδατικών πόρων στην περιοχή των Πρεσπών, στα πλαίσια του έργου CombineTo Protect» και της κατακύρωσης του διαγωνισμού στην προσωρινή μειοδότρια εταιρεία.
 61. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης αγοράς αντανακλαστικών γιλέκων κίτρινου χρώματος και πινακίδων με το διεθνές διακριτικό σήμα L ερυθρού χρώματος.
 62. Έγκριση δαπάνης ΠΕ Καστοριάς.
 63. Έγκριση της συμμετοχής της ΠΔΜ στη διεθνή επαγγελματική έκθεση Τουρισμού International French Travel Market (I.F.T.M.)-TOP RESA από 1 έως 4 Οκτωβρίου 2019 στο Παρίσι /Γαλλία, καθώς και έγκριση σχετικής δαπάνης και διάθεσης πίστωσης.
 64. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ για την κατακύρωση της σύμβασης που αφορά το έργο: ΣΑΕ 050 «Ολοκλήρωση της ημιτελούς Σχολής Αστυφυλάκων Γρεβενών », με κωδικό 2012ΣΕ05000000  (Έδρα).με Προϋπολογισμό :  3.500.000.00 €  (με Φ.Π.Α).
 65. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΡΩΝ».

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.


Ηλίας Π. Κάτανας
Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας