Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2012

ΝΤ ΑΔΕΔΥ Κοζάνης: Κλείνουν τα Περιφερειακά Τ.Α.Σ. και Τ.Α.Π.

Σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συνέταξε Πρόταση Αναδιοργάνωσης της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου ΑΝ.ΑΝ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.  σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται όσον αφορά το αντικείμενό μας μία Δ/νση Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών με δύο Τομείς Νοτίου Ελλάδος και Βορείου Ελλάδος.

Περιφερειακά Τ.Α.Σ. και Τ.Α.Π.  κλείνουν χωρίς να γίνεται καμία αναφορά στην αξιοποίηση του έμπειρου προσωπικού τους σε αντίθεση με άλλες υπηρεσίες π.χ. των ΕΥΔΕ όπου προτείνεται η μεταφορά των υπαλλήλων τους σε υπηρεσίες της Περιφέρειας.

 Η αιτιολογική βάση για την πρότασή τους βασίζεται στην όπως ισχυρίζονται βελτίωση της παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης και μείωση της δημοσιονομικής δαπάνης.

Ο ΤΑΣ Κοζάνης έχει αναλάβει το έργο αποκατάστασης πληγέντων από θεομηνίες (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση) όλων των συμβάντων στις περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας και τμήματος Στερεάς Ελλάδας

Το δημοσιονομικό κόστος θα είναι επιβαρημένο λόγω κόστους μεταφοράς υπαλλήλων για την εκτέλεση του έργου τους και η μείωση της δημοσιονομικής δαπάνης μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη μεταστέγαση της υπηρεσίας μας σε δημόσιο κτίριο. 

Η περιφέρειά μας που λόγω οικονομικής κρίσης ήδη μαστίζεται θα δεχθεί με το κλείσιμο του ΤΑΣ Κοζάνης και της ΕΥΔΕ /ΟΣΥΕ ΤΚΕ  Φλώρινας σοβαρότατο πλήγμα.
Μία υπηρεσία όπως η δική μας με την τεχνογνωσία της αναβαθμίζει την τοπική κοινωνία, συμβάλλει αναπτυξιακά στην ευρύτερη περιφέρεια και βεβαίως έχει κοινωνικό ρόλο εφόσον κρατά τον κόσμο της στον τόπο του και δε διαλύονται οικογένειες.

Ως Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ διεκδικούμε να διατηρηθεί η συγκεκριμένη δομή με το έμπειρο προσωπικό της, γιατί μία τέτοιου είδους αιμορραγία σε τίποτα δε θα ωφελήσει  κανέναν. 


Για την Εκτελεστική Γραμματεία
Του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Κοζάνης

  Ο Πρόεδρος                                                   Ο Γεν. Γραμματέας


Ντέντης Δημήτριος                                           Γαλογαύρος Φώτιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας