Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2012

Πρόσκληση για εκλογή προεδρείου ΔΣ Βοΐου-Οικονομικής Επιτρ. & Ποιότητας Ζωής

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα,  στις 6 Ιανουαρίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 17.00 ., ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Ο Προεδρεύων Σύμβουλος
 Λυσσαρίδης Χρήστος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας