Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2012

Τι έκανε το υπ. Παιδείας για μαθητή που «πιάστηκε» με κινητό στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2012
Από το esos.gr
Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Διεξαγωγής Εξετάσεων του υπουργείου Παιδείας τελειόφοιτος μαθητής Λυκείου που έλαβε μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2012, κατά τη γραπτή εξέταση σε ένα από τα μαθήματα που διαγωνίστηκε, βαθμολογήθηκε από την Λυκειακή Επιτροπή του Εξεταστικού Κέντρου με μηδέν (0).

Η Επιτροπή προέβη στην εν λόγω βαθμολόγηση, κατ εφαρμογή των σχετικών νόμων, καθόσον κατά τη γραπτή εξέταση , ήτοι λίγο πριν τη λήξη στις 12:20 μ.μ. του χρόνου εξέτασης των μαθημάτων, έγινε αντιληπτό από τις επιτηρήτριες, εν όψει σχετικού ήχου, ότι ο υποψήφιος έφερε μαζί του κινητό τηλέφωνο, το οποίο, αμέσως , αυτός απενεργοποίησε και παρέδωσε στους επιτηρητές.
Απολογούμενος προφορικά , σύμφωνα με τη Διεύθυνση Εξετάσεων, δήλωσε ότι τις προηγούμενες ημέρες δεν έφερνε μαζί του κινητό τηλέφωνο και ότι το έφερε «σήμερα» που τελείωνε τις εξετάσεις, προκειμένου να επικοινωνήσει, μετά το πέρας αυτών, με φίλους του από άλλα σχολεία, για να συναντηθούν.
Όπως διαπίστωσε ο πρόεδρος τη Λυκειακής Επιτροπής, όταν άνοιξε το κινητό τηλέφωνο, η κλήση στις 12:11' μ.μ. ήταν από όνομα «...», που σύμφωνα με τη δήλωση του ίδιου , ήταν συμμαθητής του στο φροντιστήριο.
Μετά από αίτηση αναστολής που κατέθεσε ο μαθητής κατά της Πράξης της Λυκειακής Επιτροπής στο Δ.Ε.Α. ,εξεδόθη απόφαση, με την οποία έγινε δεκτή η αίτηση αναστολής του μαθητή με το αιτιολογικό ότι η άμεση εκτέλεση της πράξεως θα επιφέρει σε αυτόν βλάβη, η οποία δεν θα μπορεί να επανορθωθεί αν τυχόν γίνει δεκτή η αίτηση ακυρώσεως.
Και τούτο διότιβκατά τη διαδικασία εξαγωγής των τελικών αποτελεσμάτων , θα ελλείπει παντελώς η βαθμολογία του συγκεκριμένου μαθήματος, με αποτέλεσμα την οπωσδήποτε, μειωμένη βαθμολογία του , λόγω ακριβώς του μηδενισμού του γραπτού του.
Αυτό θα επηρεάσει τη συνολική βαθμολογία αυτού και ως εκ τούτου τη ν τυχόν δυνατότητα εισαγωγής τουβ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το αμέσως επόμενο ακαδημαικό έτος.
Εν όψει των παραπάνω το δικαστήριο έκρινε ω ς κατάλληλο μέτρο για την παροχή προστασίας , τη βαθμολόγηση, προσωρινά, του εν λόγω γραπτού, με βάση το περιεχόμενο αυτού στη συνολική βαθμολογία του μαθητή , προκειμένου να κριθεί αν εκ τη συνολικής βαθμολογίας αυτής θα συμπεριληφθεί στους πίνακες επιτυχόντων.
Το δικαστήριο έκρινε επίσης ότι δεν θα δημιουργηθεί ανωμαλία στη διοίκηση, εφόσον , σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ακυρώσεως η εν λόγω , μετά την βαθμολόγηση, εγγραφή του ως άνω μαθητή θα είναι ανίσχυρος.
Το υπουργείο Παιδείας μετά και την απόφαση του δικαστηρίου, μη γνωρίζοντας τι πρέπει να κάνει απευθύνθηκε στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους το οποίο απάντησε στη Διεύθυνση Εξετάσεων ως εξής:

Η Διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις κατά τα περιοριστικώς κριθέντα και μόνον, στο αιτιολογικό των αποφάσεων και τα συνάδοντα στην φύση και το είδος της παραλείψεως της Διοικήσεως. Ήτοι η Διοίκηση θα πρέπει να εκδώσει πράξη-έγγραφο, το οποίο να αναφέρει α) ότι εκδίδεται σε συμμόρφωση προς την συγκεκριμένη απόφαση του Δ.Ε.Α. περί αναστολής της πράξεώς της με την οποία μηδενίσθηκε το συγκεκριμένο γραπτό, β) ότι παρέχεται η δυνατότητα προσωρινής βαθμολόγησης του ως άνω γραπτού και γ) ότι οι έννομες συνέπειες εκ της εγγραφής αυτής ήρτηνται εκ του περιεχομένου της αποφάσεως του Δ.Ε.Α. που θα εκδοθεί επί της αιτήσεως ακυρώσεως. Προσθέτως εκ του αιτιολογικού της επί της αιτήσεως αναστολής εκδοθείσης αποφάσεως προκύπτει ότι το δικαστήριο θέλησε να διασφαλίσει την θέση του μαθητή με την έννοια να μην απολέσει αυτός τη δυνατότητα εγγραφής στους πίνακες επιτυχόντων, εφ' όσον βεβαίως συγκέντρωνε την σχετική βαθμολογία και την κατά λογική ακολουθία εισαγωγή του στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση για το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Εν όψει αυτών η Διοίκηση οφείλει να εγγράψει τον μαθητή στην σχολή του Ιδρύματος στην οποία τυχόν πέτυχε, εκδίδοντας όλα τα σχετικά παραστατικά και έγγραφα τα οποία απαιτούνται προς τούτο π.χ. προσωρινό απολυτήριο και βεβαίωση πρόσβασης, όπως ακριβώς ορίζονται στο σκεπτικό της ως άνω επί της αναστολής αποφάσεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας