Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2012

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού την Πέμπτη 27/12/2012

Την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 20:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
 1.      Γνωμοδότηση για Ετήσιο Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Δημόσιας και Μη Δημόσιας) Δασοπονίας έτους 2013.
2.      Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου περί της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου της τοπικής κοινότητας Νεράιδας στα οικοδομικά τετράγωνα 5 και 22.

3.      Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στο Μικρόβαλτο.
4.      Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Σερβίων»
5.      Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού του Δήμου.
6.      Διαγραφή ποσών από τους χρηματικούς καταλόγους οικονομικού έτους 2012.
7.      Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ «Προσχολικής Αγωγής-Παιδείας-Κοινωνικής Μέριμνας» του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού.
8.      Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού – Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως , Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και Προσαρτήματος),καθώς και του Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων, διαχειριστικής χρήσης 2011 του Ν.Π.Δ.Δ «Προσχολικής Αγωγής – Παιδείας Κοινωνικής Μέριμνας» του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού.
9.      Έγκριση Ισολογισμού έναρξης της 30/05/2011 του Ν.Π.Δ.Δ Προσχολικής Αγωγής – Παιδείας – Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Σερβίων Βελβεντού.
10.  Καθορισμός Δημοτικών Τελών για έτος 2013.
11.  Έγκριση δαπάνης για αγορά ημερολογίων Μορφωτικού Ομίλου  Σερβίων.
12.  Διανομή τροφίμων σε άπορους δημότες εν όψει εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.
13.  Μείωση ενοικίων σε μισθωμένα ακίνητα του Δήμου.
14.  Τροποποίηση απόφασης 96/2012  του Δ.Σ του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού για το πρόγραμμα Jessica.
15.  Εξώδικος συμβιβασμός με την εταιρία Μπατσίλας.
16.  Κάλυψη εξόδων για εκδηλώσεις του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού.
17.  Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για προμήθεια υλικών.
18.  Ορισμός εκπροσώπων στο Συμβούλιο κινηματογράφου και Δημοσίων θεαμάτων.
19.  Διάφορα θέματα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                              

Ελευθερίου Χρήστος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας