Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2012

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού

Την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 18:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1.    Γνωμοδότηση για την χάραξη της Εθνικής Οδού Κοζάνης Λάρισας στο σημείο διέλευσης από τον οικισμό Τριγωνικού.
2.    Έγκριση αιτημάτων προς ΔΕΗ ως ανταποδοτικά οφέλη για την κατασκευή του φράγματος Ιλαρίωνα.
3.    Αποδέσμευση εκτάσεων στην Τ.Κ. Μικροβάλτου για την κατασκευή γραμμής υψηλής τάσης του Υ.Η.Σ. Ιλαρίωνα.

4.    Έγκριση προϋπολογισμού Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερβίων-Βελβεντού.

5.    Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου Ίδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερβίων-Βελβεντού.
6.    Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών.
7.    Έγκριση προϋπολογισμού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Προσχολικής αγωγής-Παιδείας-Κοινωνικής Μέριμνας.
8.    Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Προσχολικής αγωγής-Παιδείας-Κοινωνικής Μέριμνας.
9.    Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στο δ.δ. Τρανοβάλτου».
10.    Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Έργα οδοποιίας Δήμου Καμβουνίων – Β΄Φάση».
11.    Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης του έργου «Συντήρηση ποδοσφαιρικού γηπέδου στην Τ.Κ. Ελάτης».
12.    Ψήφιση πίστωσης για δαπάνες δημοσίευσης.
13.     Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Δημοτικών Υπαλλήλων μετά των αναπληρωματικών αυτών για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών κ αξιολόγησης κ.λ.π. από 1-1-2012 έως 31-12-2012 (άρθρο 46 ΕΚΠΟΤΑ).
14.    Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Δημοτικών Υπαλλήλων μετά των αναπληρωματικών αυτών για την παραλαβή υλικών από 1-1-2012 έως 31-12-2012  (άρθρο 28 ΕΚΠΟΤΑ).
15.    Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου από 1-1-2011 έως 31-12-2012 (άρθρο 67 παρ. 1 Π. Δ. 28/80).
16.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου, «Λειτουργική Ενοποίηση Υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων και Δεδομένων του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος Καλλικράτης».
17.    Χορήγηση παροχής πόσιμου νερού σε δημότες του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού.
18.    Παραχώρηση χρήσης χώρου του παλιού  Δημαρχείου Βελβεντού για εγκατάσταση  Α.Τ.Μ της Τράπεζας EUROBANK.
19.    Έγκριση ανανέωσης προγραμματικής σύμβασης με τον ΟΑΕΔ.
20.    Μίσθωση ακινήτου εμβαδού 780,00 τ.μ. στο Ο.τ. 152-152Α Δημοτικής Κοινότητας Βελβεντού (χώρος στάθμευσης).
21.    Συζήτηση διαφόρων θεμάτων.
                                           
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                             

Ελευθερίου Χρήστος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας