Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2012

Καθίσματα και ζώνες ασφαλείας σχολικών λεωφορείων

Από τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι, όλα τα κυκλοφορούντα σχολικά λεωφορεία, υποχρεούνται μέχρι 7 Φεβρουαρίου 2012, να υποβληθούν σε έκτακτο έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΥΑ 36144/3360/11 (ΦΕΚ Β 2519/7-11-2011), εάν έχουν σε ισχύ Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου που λήγει μετά την 7 Φεβρουαρίου 2012 και εφόσον ο έλεγχος είναι επιτυχής, να εφοδιαστούν με τη σχετική βεβαίωση.
Ο έκτακτος έλεγχος διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 3 της παραπάνω ΥΑ, από Δημόσιο Κ.Τ.Ε.Ο., και χωρίς την καταβολή τέλους.

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για το θέμα, από τα Δημόσια Κ.Τ.Ε.Ο., των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ή μέσω του διαδικτύου (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) από τη διεύθυνση (http://et.diavgeia.gov.gr), για το με αριθμ. Πρωτ. 27914/2704/18-10-2011 (ΑΔΑ: 45Ο91-Χ11) έγγραφο Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων  και από το με αριθμ. Πρωτ. 57705/5116/19-12-2011 (ΑΔΑ: 45Ψ61-ΡΓΝ)  έγγραφο Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας