Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010

Διαφάνεια στις εκλογικές δαπάνες

Σύμφωνα με εγκύκλιο που εστάλη στις Περιφέρειες της χώρας και με βάση το άρθρο 10 του ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α’), ήδη από τις 7 Σεπτεμβρίου 2010 οι συνδυασμοί και οι υποψήφιοι των Περιφερειακών και Δημοτικών εκλογών είναι υποχρεωμένοι να δημοσιεύουν τις εκλογικές δαπάνες που πραγματοποιούν στο διαδίκτυο. Η ψήφιση του «Καλλικράτη» και η εφαρμογή του στις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές του Νοεμβρίου αποτελεί μια ουσιαστική τομή στη διαφάνεια των οικονομικών συνδυασμών και υποψηφίων, εισάγοντας τη θέσπιση αντικειμενικών κανόνων για την ισότιμη τέλεση του προεκλογικού αγώνα, καθώς επίσης τη διαφάνεια διακίνησης του πολιτικού χρήματος. 
Για την εφαρμογή του νόμου λειτουργεί η διαδικτυακή πύλη «Διαφάνεια» (http://ekloges.ypes.gr/) του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ενώ: α) συγκροτούνται 13 ανεξάρτητες επιτροπές ελέγχου δαπανών, μία σε κάθε Περιφέρεια, στην οποία προεδρεύει δικαστικός λειτουργός (μετέχουν ως μέλη ένας εκπρόσωπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, του ΣΔΟΕ και της ΤΕΔΚ / ΕΝΑΕ) και η οποία έχει ως αποκλειστικό έργο τον έλεγχο των οικονομικών των συνδυασμών και των υποψηφίων, όπως επίσης των εκλογικών παραβάσεων. Η επιτροπή επιβάλλει ποινές στους παραβάτες άμεσα και χωρίς την παρέμβαση πολιτικού προσώπου, β) όλα τα έσοδα των συνδυασμών είναι ονομαστικά και διακινούνται μέσω τραπέζης, ενώ οι συνδυασμοί θα μπορούν να εκδίδουν θεωρημένα από την αρμόδια ΔΟΫ διπλότυπα εισιτήρια εισόδου για εκδηλώσεις που θα είναι ονομαστικοποιημένα, γ) περιορίζεται το κόστος του προεκλογικού αγώνα για να μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα και να διεκδικήσουν με ίσες δυνατότητες την εκλογή τους, άνθρωποι με πραγματική τοπική ακτινοβολία, χωρίς να διαθέτουν ταυτόχρονα υπέρογκα ποσά για πανάκριβες καμπάνιες, δ) μπαίνει οριστικά τέλος στη ρύπανση του περιβάλλοντος την προεκλογική περίοδο από τις αφίσες, τα αεροπανώ και τις γιγαντοαφίσες.

Η εφαρμογή του νόμου είναι υποχρεωτική για όλους τους συνδυασμούς και υποψηφίους που συμμετέχουν σε όλες τις Περιφέρειες και για τους Δήμους με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων. Για τους υπόλοιπους Δήμους η διαδικασία είναι προαιρετική, αλλά στα πλαίσια της διαφάνειας μπορεί να υποστηριχθεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.

Το σύνολο των οικονομικών στοιχείων των συνδυασμών και των υποψηφίων, καταχωρούνται, δημοσιοποιούνται και είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό μέσω του διαδικτυακού τόπου http://ekloges.ypes.gr/. Ο διαδικτυακός τόπος θα ενημερώνεται σταδιακά με στοιχεία, όπως αυτά θα καταχωρούνται από τους συνδυασμούς που έχουν τη σχετική ευθύνη μέσω του διαχειριστή που έχουν ορίσει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας