Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2010

ANKO: Ημερίδα στο ΛιβαδερόΗ Κοινότητα Λιβαδερού και η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ANKO, που είναι η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.)  για την υλοποίηση του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2007-2013 : «Εφαρμογή της  προσέγγισης LEADER»
προσκαλούν


τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους επενδυτές, κατοίκους της περιοχής, σε ενημερωτική συνάντηση  που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29/9/2010 και ώρα 8:00μμ στην Αίθουσα του Γυμνασίου.
Η ενημέρωση θα αφορά την παρουσίαση του προγράμματος LEADER, την ανάλυση  των δράσεων που έχουν προκηρυχθεί από την ΑΝΚΟ στο πλαίσιο της 1ης  προκήρυξης καθώς και των δυνατοτήτων και ευκαιριών  που παρέχονται από το πρόγραμμα έτσι ώστε να καταθέσουν τις προτάσεις τους όσο το δυνατόν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι, έως τις 19 Νοεμβρίου 2010, που είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων.
                                            

        Με τι


         Ο Πρόεδρος της ΑΝΚΟ                              Ο Πρόεδρος της Κοινότητας
                  και της
Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος
            (Ε.Δ.Π.) LEADER

       
             Γιώργος Δακής                                           Ευθύμιος Δισερής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας