Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2010

Δημοτικές Εκλογές Νοεμβρίου 2010 - Χρήσιμες ΠληροφορίεςΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ
ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ -ΝΥΝ- ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ
 Α. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Για το  27μελές κεντρικό Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Σερβίων-Βελβεντού θα εκλεγούν 3 δημοτικοί σύμβουλοι από τη εκλογική περιφέρεια του -νυν- δήμου Καμβουνίων.
2. Οι υποψηφιότητες για κάθε συνδυασμό μπορούν να είναι από 3-5 (αριθμός συμβούλων +50%). Δεν υπάρχει ποσόστωση ανδρών-γυναικών για κάθε εκλογική περιφέρεια-νυν δήμο αλλά για το σύνολο του ψηφοδελτίου, που πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 9 γυναίκες ή άνδρες (από τους μέχρι 41 συνολικά υποψήφιους).
3. Σταυροδοσία: Θα γίνει ΜΟΝΟ για έναν (1 σταυρός) υποψήφιο της εκλογικής περιφέρειας του -νυν- δήμου Καμβουνίων (Σε μονοεδρικές, διεδρικές ή και τριεδρικές εκλογικές περιφέρειες μπαίνει 1 σταυρός σε έναν υποψήφιο, ενώ σε τετραεδρικές και άνω περιφέρειες σταυροδοτούνται 3 υποψήφιοι).
Επίσης θα μπαίνει και ένας (1) σταυρός σε υποψήφιο από τους υπόλοιπους -νυν- δήμους Σερβίων ή Βελβεντού ή κοινότητας Λιβαδερού.
4. Εκλογή Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων
I. Στις εκλογές των δημάρχων και δημοτικών συμβούλων θεωρείται επιτυχών συνδυασμός αυτός που πλειοψήφησε με ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50% + 1 ψήφο, και εφόσον δεν προκύψει από την πρώτη Κυριακή θα υπάρξει και δεύτερος γύρος εκλογών την επόμενη Κυριακή μεταξύ των δυο πρώτων συνδυασμών) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων και επιλαχόντες όσοι συνδυασμοί έλαβαν έστω και μία έδρα.
II. Δήμαρχος εκλέγεται ο επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασμού.
III. Τα τρία πέμπτα (3/5) των εδρών του δημοτικού συμβουλίου καταλαμβάνει ο επιτυχών συνδυασμός και τα δύο πέμπτα (2/5 αναλογικά) οι επιλαχόντες, ανάλογα με τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν.
IV. Στο δήμο Σερβίων-Βελβεντού θα εκλεγούν 16 δημοτικοί σύμβουλοι του επιτυχόντα συνδυασμού και 11 από τους επιλαχόντες με την επιμέρους κατανομή, Καμβούνια 3, Λιβαδερό 3, Βελβεντός 6 και Σέρβια 15 (σταυροί από την πρώτη Κυριακή).

Β. ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

1. Τον πρώην δήμο Καμβουνίων συγκροτούν πλέον 3 Τοπικές Κοινότητες, αυτές του Μικροβάλτου, του Τρανοβάλτου και της Ελάτης. Θα εκλεγούν για κάθε τοπική Κοινότητα 3μελή Τοπικά Συμβούλια (ισχύει για διαμερίσματα από 301-2000 κατοίκους).
2. Οι υποψηφιότητες σε κάθε Τοπική Κοινότητα για κάθε συνδυασμό μπορούν να είναι από 1-4. Ισχύει η ποσόστωση των δυο φύλων που στην παρούσα περίπτωση είναι τουλάχιστον 1.
3. Σταυροδοσία: Και εδώ έχουμε ΜΟΝΟ έναν (1) σταυρό σε έναν υποψήφιο της Τοπικής Κοινότητας όπου είναι εγγεγραμμένος ο ψηφοφόρος.
4. Εκλογή Τοπικών Συμβούλων και Προέδρου Τοπικής Κοινότητας
I. Στις εκλογές των συμβουλίων τοπικής κοινότητας η κατανομή των εδρών γίνεται αναλογικά, μεταξύ όλων των συνδυασμών που συμμετέχουν στις εκλογές.
II. Τακτικοί σύμβουλοι του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας εκλέγονται από τους υποψηφίους κάθε συνδυασμού, κατά σειρά, αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.
III. Πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας είναι ο υποψήφιος σύμβουλος του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού ο οποίος έχει λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.

 
Γ. ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα παράβολα συμμετοχής (με αποδεικτικό είσπραξης ΔΟΥ) για το κεντρικό δημοτικό συμβούλιο ανέρχεται στο ποσό των 50 € για κάθε υποψήφιο.
Για τους υποψήφιους των Τοπικών Συμβουλίων δεν απαιτείται παράβολο.

Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010
www.mikrovalto.gr


1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Ενημερωθείτε για τις Δημοτικές Εκλογές 2010 μέσα από το Ekloges247.gr

Το Προφίλ μας