Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αιανής

Καλείστε στο Δημαρχείο, Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου,  στις 30 Σεπτεμβρίου     2010,  ημέρα  Πέμπτη    και ώρα 7 & 30  μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου για ενημέρωση, συζήτηση και  λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα :
Ενημερώσεις:  
α) Για τις  εξελίξεις στο  πρόγραμμα της Τοπικής  Αυτοδιοίκησης   «Θησέας»  και στο   Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα  (Τοπικός Πόρος ΔΕΗ) . Εισηγητής Δήμαρχος 
 
β) Για την κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) ΦΕΚ 1505/06-09-2010 τ. Β για την ανάθεση μελετών και της κατασκευής  του κάθετου άξονα  «Νίκη Φλώρινας-Κοζάνη-Όρια νομού Λάρισας». Εισηγητής Δήμαρχος
γ) Για τη συνεδρίαση της  5ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Φορέα διαχείρισης του Ταμιευτήρα Ιλαρίωνα  που πραγματοποιήθηκε στις  02-09-2010 στη Δεσκάτη ν.  Γρεβενών. Εισηγητής Σιαμπανόπουλος Αντώνιος Δημοτικός Σύμβουλος . 
θέματα για λήψη αποφάσεων:
1.    Διατύπωση απόψεων επί του σχεδίου  της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Μελετών  Κοζάνης (ΔΕΜΚΟ)  , του Δήμου Κοζάνης και  του Δήμου Αιανής , που αφορά στη «Μελέτη ανακατασκευής του ποδοσφαιρικού γηπέδου του Τ.Δ. Αγίας Παρασκευής» Έγγραφο απ 2481/22-09-2010. Εισηγητής Δήμαρχος
2.   Έγκριση απόφασης Τοπικού Συμβουλίου Τ.Δ. Αγίας Παρσκευής απ 6356/22-09-2010 για υποβολή αιτήματος στο Τμήμα Πολιτικής Γης Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Ν Α. Κοζάνης- Επιτροπή άρθρου 22 ν 674/77 για μερική  διόρθωση στοιχείων   της απόφασης Δ.Γ. 2739/26-02-1987 του Νομάρχη Κοζάνης ως προς τον χαρακτηρισμό των τεμαχίων 240 και 385 του Αγροκτήματος του Τ.Δ. Αγίας Παρασκευής  . Εισηγητής Δήμαρχος
3.   Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» με τίτλο «Ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής, ανάπτυξης , προβολής και ανάδειξης πολιτιστικού και τουριστικού περιεχομένου στο νέο Δήμο Κοζάνης» Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των υπό συνένωση Δήμων Αιανής, Δημητρίου Υψηλάντη, Ελίμειας, Ελλησπόντου & Κοζάνης.  Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης και του Μνημονίου Συνεργασίας  . Σχετικό το έγγραφο του Δήμου Κοζάνης  απ 36357/06-09-2010. Εισηγητής Δήμαρχος
4.    Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» με τίτλο «Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό σύστημα Υπηρεσιών  Παρακολούθησης, Διαχείρισης  και Εξοικονόμησης Πόρων στο  νέο Δήμο Κοζάνης» Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των υπό συνένωση Δήμων Αιανής, Δημητρίου Υψηλάντη, Ελίμειας, Ελλησπόντου & Κοζάνης.  Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης και του Μνημονίου Συνεργασίας   . Σχετικό το έγγραφο του Δήμου Κοζάνης  απ 36357/06-09-2010. Εισηγητής Δήμαρχος
5.    Παράταση προθεσμίας συμβατικού χρόνου του έργου «Αντικατάσταση αγωγού  αποχέτευσης στο τ.δ Αγίας Παρασκευής του Δήμου Αιανής» κατά τρεις  μήνες  ως και 30-11-2010. Έγγραφο ΤΥΔΚ απ 79175/8512/10-09-2010 .Εισηγητής  Αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Εμμανουηλίδης.
6.    Παράταση προθεσμίας συμβατικού χρόνου του έργου «Ολοκλήρωση πλακοσκεπή αγωγού ομβρίων υδάτων Αιανής» κατά τρεις μήνες  ως και 30-11-2010. Έγγραφο ΤΥΔΚ απ 83652/8885/10-09-2010. Εισηγητής  Αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Εμμανουηλίδης.
7.    Έγκριση του 1ου Α.ΠΕ. του έργου «Αντικατάσταση  πλακοσκεπή  αγωγού όμβριων υδάτων Αιανής.   Έγγραφο ΤΥΔΚ απ 81498/8661/10-09-2010. Εισηγητής  Αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Εμμανουηλίδης.
8.    Εξέταση αιτήσεων  της ΓΕΩΕΛΛΑΣ Α.Μ.Μ.Α.Ε. για χορήγηση αδειών ερευνητικών εργασιών για Βιομηχανικά Ορυκτά σε διάφορες  θέσεις της περιοχής του Χρωμίου  σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 669/1977 (απ 4996 έως -5010/03-08-2010). Εισηγητής Σιαμπανόπουλος Αντώνιος Δημοτικός Σύμβουλος .
9.    Προγραμματισμός  εκδηλώσεων Δήμου: α)  Απελευθέρωση Αιανής από Οθωμανικό Ζυγό τον Οκτώβριο του 1912,  β)  3Ο φεστιβάλ Χορωδιών στην Αιανή  με τη συμμετοχή  των χορωδιών του Δήμου μας και Δήμων από τη Δυτική Μακεδονία,γ)  Βραδιά Παιδείας για να τιμηθούν οι δημότες φοιτητές που εισήχθησαν στα ΑΕΙ-ΤΕΙ το 2010-Εισηγητής  Δήμαρχος
10.   Εξέταση αίτησης  δημότη  κ. Νάνου  Ε. Νικολάου απ 6120/13-09-2010 για απαλλοτρίωση οικοπέδου του. Εισηγητής Δήμαρχος
10.  Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2010.  Εισηγητής Δήμαρχος
11.  Τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων -εξόδων  έτους 2010. Εισηγητής Δήμαρχος
12.  Ψήφιση  πιστώσεων για πληρωμή δαπανών διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου-  }3 & 4 του άρθρου 158 του Κ.Δ.Κ. Ν. 3463/2006-  Εισηγητής  Δήμαρχος
ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ  "ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ"
1. Επιλογή τράπεζας για την προθεσμιακή κατάθεση-Εισηγητής  Δήμαρχος 
2. Παράταση μίσθωσης έως 31-12-2010 του διαμερίσματος  του 4ΟΥ ορόφου επί της οδού Αλεξ Σβώλου 14 στη Θεσσαλονίκη. Εισηγητής  Δήμαρχος
3. Ψήφιση  πιστώσεων για πληρωμή δαπανών διαφόρων δαπανών.
4.Συμπλήρωση -αντικατάσταση  μελών επιτροπής  απονομής υποτροφιών (Σχετική η απόφαση  185/2008)
 
Ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου
Θεόδωρος Σταθόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας