Στις 13 Οκτωβρίου 2020 η SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΜΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ πήρε άδεια παραγωγού από τη ΡΑΕ για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 20.79 MW στη θέση ΒΟΥΡΣΑΝΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΣΕΡΒΙΩΝ. Την μη χορήγηση άδειας για την κατασκευή του έργου αποφάσισε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης στις 24 Απριλίου 2019 για πολλαπλούς λόγους: