Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 28 Μαΐου 2019

Στo Τεπελένι και στο Αργυρόκαστρο της Αλβανίας πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση εργασίας του έργου TACTICAL TOURISM, στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg-IPA CBC Greece - Albania 2014-2020

Στo Τεπελένι και στο Αργυρόκαστρο της Αλβανίας  πραγματοποιήθηκε το διήμερο 23-24/5/2019, η δεύτερη συνάντηση εργασίας του έργου TACTICAL TOURISM, στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg-IPA CBC GreeceAlbania 2014-2020. Συγχρόνως πραγματοποιήθηκε και OPEN INFO DAY με πλήθος εκδηλώσεων, ξεναγήσεων, εκθέσεων, εισηγήσεων κτλ. Κατά
τη διάρκεια της συνάντησης έγινε η αποτίμηση της πορείας του έργου και ο σχεδιασμός για τη συνέχεια. Συζητήθηκαν όλες οι άμεσες δραστηριότητες του έργου και τέθηκαν οι χρονικοί στόχοι ολοκλήρωσής τους.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας (Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.) συμμετέχει ως εταίρος στο έργο «Targeted ACTIons for the preservation, rehabilitation and promotion of historical, Cultural and natural assets encouraging TOURISM, in the entire GR-AL cross-border area (ΤΑCTICAL TOURISM)». Στο συγκεκριμένο έργο συμμετέχουν συνολικά 6 εταίροι από 2 χώρες  (Ελλάδα, Aλβανία), ενώ επικεφαλής εταίρος της κοινοπραξίας είναι η Περιφέρεια του Αργυροκάστρου της Αλβανίας. Tο έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του Interreg IPA CBC GreeceAlbania 2014-2020, εδαφική συνεργασία της Διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας-Αλβανίας.  

Το έργο ΤΑCTICAL TOURISM αποσκοπεί να συμβάλλει στη συνολική τουριστική αναβάθμιση της διασυνοριακής περιοχής μέσω στοχευμένων δράσεων στρατηγικής σημασίας. Οι δράσεις αποσκοπούν να αναβαθμίσουν υφιστάμενους ή και να δημιουργήσουν νέους πόλους τουριστικής έλξης στις περιοχές ενδιαφέροντος και περιλαμβάνουν τη συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη του επιλεγμένου ιστορικού, πολιτιστικού και φυσικού πλούτου. Ο ρόλος του ΤΕΕ/ΤΔΜ στο έργο είναι η προετοιμασία του φακέλου ένταξης της Καστοριάς στην UNESCO.

Περισσότερες πληροφορίες για το TACTICAL TOURISM μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου:  https://greece-albania.eu/ και

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Ο Πρόεδρος


Δημήτρης Μαυροματίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας