Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 27 Απριλίου 2018

Δουλέψαμε και κερδίσαμε προς όφελος της περιοχής και των εργαζομένων στη ΔΕΗ

Στο προηγούμενο διάστημα τονίσαμε, με κάθε τρόπο και όλοι μαζί οι Φορείς, ότι τα νερά και η ενέργεια αποτελούν δημόσια περιουσία – περιουσία των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας. Δημιουργήσαμε μάλιστα ένα κοινό μέτωπο κατά του Σχεδίου Νόμου για την «αποεπένδυση» της ΔΕΗ, αγωνιζόμενοι με κάθε τρόπο και μέσο που διαθέτουμε.
Στο έκτακτο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας στις 22/04/2018, παρουσιάσαμε το περιβάλλον στο πλαίσιο του οποίου η Κυβέρνηση προχωράει στην «αποεπένδυση» της ΔΕΗ αλλά και τους λόγους για τους οποίους η κοινωνία, οι Φορείς, οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ και η τοπική αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού είμαστε κάθετα αντίθετοι με το Σχέδιο Νόμου.
Στηρίξαμε τις πρωτοβουλίες των εργαζόμενων στη ΔΕΗ, τις δυναμικές κινητοποιήσεις στους ΑΗΣ και τις αποφάσεις του Ενιαίου Συντονιστικού Οργάνου που συνεδρίασε στη Μεγαλόπολη και στην Αθήνα, στο διάστημα πριν από την κατάθεση του Σχεδίου Νόμου και μέχρι την ψήφισή του.
Παρουσιάσαμε τις απόψεις και προτάσεις μας στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, προς τον Υπουργό ΥΠΕΝ και συμμετείχαμε στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα την ημέρα της ψηφοφορίας.
Βασικά χαρακτηριστικά των διεκδικήσεων και κινητοποιήσεων, τα οποία αποτυπώθηκαν και στην από 22.04.2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας ήταν :
1ον     Η ομόφωνη καταδίκη του Σχεδίου Νόμου και το αίτημα απόσυρσής του από την Κυβέρνηση για διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων.
2ον     Η ομόφωνη προτροπή των Βουλευτών της Δυτικής Μακεδονίας να το καταψηφίσουν.
3ον     Η απόφαση για συνέχιση του αγώνα ακόμη και μετά την πιθανή ψήφιση του Σχεδίου Νόμου.
4ον     Η άμεση κατάργηση των ΝΟΜΕ για τη ΔΕΗ, στην περίπτωση ψήφισης του Σχεδίου Νόμου.
Στο δίλημμα, αν θα έπρεπε να διατυπώσουμε την έντονη αντίθεσή μας απέχοντας και μη διεκδικώντας ή να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τους όρους του Σχεδίου Νόμου προς όφελος της περιοχής μας, επιλέξαμε το δεύτερο και πετύχαμε σημαντικές ρυθμίσεις κάτι που καταγράφεται στα θετικά της κοινής προσπάθειας όλων μας (Περιφέρεια, Δήμοι, εργαζόμενοι, Φορείς).
Ειδικότερα πετύχαμε τις παρακάτω σημαντικές αλλαγές:
α.   Ισχύς των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας για το επόμενο διάστημα.
β.   Λειτουργία των τηλεθερμάνσεων πόλεων και οικισμών.
γ.   Δέσμευση για τις υποχρεώσεις έναντι των τοπικών κοινωνιών.
δ.   Θέματα καταβολής εφάπαξ και αποζημιώσεων, των εργαζόμενων στη ΔΕΗ.
ε.   Κάλυψη του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού της ΔΕΗ και όχι μόνον του εργατικού δυναμικού.
στ. Αύξηση του καταβαλλόμενου ποσού για το ειδικό τέλος δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης λιγνίτη από 1,2 σε 1,4 Ευρώ ανά μεγαβατώρα παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη.
ζ.    Βελτιώσεις στις προβλέψεις του διοικητικού πλαισίου που αφορούν στο παραπάνω ειδικό τέλος.
η.   Κατάργηση του ισχύοντος Νόμου για το Τέλος Λιγνίτη (Τοπικός Πόρος) όχι άμεσα, όπως προβλέπονταν στο Σχέδιο Νόμου, αλλά από 01.01.2019 όπως ζητήσαμε οπότε θα ισχύσει ο νέος Νόμος.
Προτάθηκαν επίσης πρόσθετα άρθρα και συζητήσαμε για
-     τη χρήση τμήματος των ποσών που θα λάβει η ΔΕΗ από την «αποεπένδυση» για την αντικατάσταση ή/και την περιβαλλοντική και ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων λιγνιτικών μονάδων στη Δυτική Μακεδονία,
-     τη σύσταση Υπηρεσιών Επιθεώρησης Μεταλλείων και Επιθεωρητών Περιβάλλοντος στη Δυτική Μακεδονία,
-     την επαναπόδοση των αποκατεστημένων εκτάσεων,
-     την υιοθέτηση προγράμματος ανάπτυξης για τη μεταλιγνιτική περίοδο, ως κοινή απαίτηση και  του Δικτύου Ενεργειακών Δήμων.
Επί του θέματος αυτού σημαντικές ήταν οι αναφορές του Υπουργού Γιώργου Σταθάκη και του Αναπληρωτή Υπουργού Σωκράτη Φάμελου για το ειδικό ταμείο μετάβασης και για την αξιοποίηση τμήματος των ποσών από πλειστηριασμούς αδιάθετων δικαιωμάτων διοξειδίου του άνθρακα (CO2).
«Είναι προτιμότερο να συμμετέχουμε σε κάτι για το οποίο διαφωνούμε κάθετα, προσπαθώντας να το αλλάξουμε, παρά να απέχουμε και να διαμορφωθεί ερήμην μας. Δουλέψαμε και κερδίσαμε προς όφελος της περιοχής και των εργαζόμενων στη ΔΕΗ, αλλά ο αγώνας μας συνεχίζεται», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας