Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 25 Απριλίου 2018

ΣΕΠΕΑ Κεντρικής Και Δυτικής Μακεδονίας: Τακτική γενική συνέλευση του συλλόγου

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 26 Απριλίου ώρα 9:30 π.μ. στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης, θα πραγματοποιηθεί ετήσια τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας (για το προσωπικό που υπηρετεί στη Δυτική Μακεδονία). Στη συνέλευσ
η θα παρευρίσκονται ο Δημήτρης Παπαευθυμίου πρόεδρος της ΠΟΣΕΕΠΕΑ και αιρετός εκπρόσωπος του ΚΥΣΕΕΠ, και ο Βασίλης Βούγιας αιρετός εκπρόσωπος του ΚΥΣΕΕΠ.
Θα πραγματοποιηθεί επίσης, συζήτηση για τα θέματα σχετικά με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση των μαθητών/τριών με
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς και για τις νέες υποστηρικτικές δομές στην εκπαίδευση.

 
Για το Δ.Σ.

                                             
   Ο Γραμματέας                                                          Ο Πρόεδρος
                            

  Χρήστος Βουλιώτης                                      Αθανάσιος Λασιόπουλος  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας