Επίκαιρα Θέματα:

Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2016

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ: Για την ρόλο και τη λειτουργία των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων.

Η κυβέρνηση επιχειρεί σήμερα να μεταφέρει τον έλεγχο & την εποπτεία των ΤΟΕΒ στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειών, τη στιγμή που με τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»  κατάργησε τις  Διευθύνσεις Εγγείων Βελτιώσεων.
Υλοποιώντας τις κατευθύνσεις της Οδηγίας 2000/60 της Ε.Ε. για το νερό, που το καθιστά με τον ποιο ωμό τρόπο ένα ακόμη ακριβό εμπόρευμα για τους λαούς της Ευρώπης αντί να αντιμετωπίζεται σαν αγαθό της φύσης στην υπηρεσία του ανθρώπου, προχωράει σε νομοθετικές ρυθμίσεις, απαραίτητες για την απρόσκοπτη εφαρμογή τους.
Μέσα από τις ρυθμίσεις αυτές και την σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση :
ü  Θέλει να συγκεντρώσει τη διαχείριση του νερού σε «λιγότερα και πιο σίγουρα χέρια» με την συγχώνευση - κατάργηση των ΤΟΕΒ, που προβλέπει ο νόμος και φυσικά τον έλεγχο των προσλήψεων εποχιακών εργαζομένων στις αρδευτικές περιόδους.  
ü  Προωθεί τιμολόγηση του αρδευτικού νερού με νέα «χαράτσια» για τους αγρότες και μάλιστα με «προμήθεια είσπραξης» ύψους 2,5% από τους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.-Τ.Ο.Ε.Β.) για την είσπραξή τους, την ίδια στιγμή, που απαλλάσει από τα «περιβαλλοντικά τέλη» & τα «πράσινα ταμεία» τους μεγαλο-επιχειρηματίες στον τομέα της ενέργειας.
ü  Διευρύνει τον «φοροεισπρακτικό ρόλο» των Περιφερειών.
Είναι γνωστό ότι η απαξίωση και κατάργηση των Υπηρεσιών Εγγείων Βελτιώσεων (ΥΕΒ) ξεκίνησε περί τα 1992 επί κυβέρνησης «Μητσοτάκη», όταν αυτές ανήκαν στις Νομαρχίες. Όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά και η σημερινή, αποδυνάμωσαν & αποδυναμώνουν με τις πολιτικές τους, τις κρατικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα από υπαλλήλους και οικονομικούς πόρους στη λογική του «λιγότερου κράτους». Σήμερα έρχονται με τη σχετική ΚΥΑ να φορτώσουν στις Περιφέρειες μια ακόμη νέα αρμοδιότητα χωρίς προσωπικό (εξειδικευμένο και μη).
Ο στόχος προφανής: Η παραπέρα απαξίωσή της και σε αμέσως επόμενο στάδιο η ιδιωτικοποίηση και αυτής της παρεχόμενης υπηρεσίας.
Καλούμε την κυβέρνηση να μην προχωρήσει
·         Σε ένα ακόμη μέτρο απαξίωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών από τις Περιφέρειες με το «φόρτωμα» μιας ακόμη αρμοδιότητας σ'αυτές χωρίς την ενίσχυσή τους με το απαραίτητο προσωπικό. Οι Υπηρεσίες Εγγείων Βελτιώσεων μπορούν να ανασυσταθούν και να προσφέρουν μόνο αν στελεχωθούν με το αναγκαίο προσωπικό και εξοπλιστούν με σύγχρονα μέσα.
·         Σε νέο «χαράτσωμα» των αγροτών.
Το νερό πρέπει να είναι δημόσιο αγαθό για τους πολλούς και όχι εμπόρευμα για τους λίγους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας