Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016

Συνεχίζονται οι ενημερωτικές συναντήσεις για τους δικαιούχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 22 Νοεμβρίου στη Φλώρινα η πρώτη από τις ενημερωτικές ημερίδες που οργανώνει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020, με στόχο την ενημέρωση για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και την καλύτερη προετοιμασία για την υποβολή των σχετικών προτάσεων.
Οι συναντήσεις συνεχίζονται σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:
Γρεβενά,   29/11/2016 Αίθουσα συνεδριάσεων Π.Ε. Γρεβενών
Καστοριά, 30/11/2016, Αίθουσα συνεδριάσεων Π.Ε. Καστοριάς
Κοζάνη, 2/12/2016, Αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου, κτίριο ΠΕ Κοζάνης
Η ώρα έναρξης είναι 9.30 π.μ.
Στις ενημερωτικές συναντήσεις γίνονται εισηγήσεις από τα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας με την ακόλουθη θεματολογία:

l    Πορεία Υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020
l    Πορεία Υλοποίησης των Επενδύσεων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης
l    Προγραμματισμός Προσκλήσεων του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020
l    Διαδικασία Προσκλήσεων - Υποβολής Προτάσεων – Αξιολόγησης και Ένταξης Προτάσεων
l    Υλοποίηση-Παρακολούθηση Έργων (ΕΤΠΑ-ΕΚΤ)
l    Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου Πράξεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020
l    Ενέργειες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας των Πράξεων του ΕΠ-ΠΔΜ 2014-2020


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας