Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 28η Νοεμβρίου  2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης), με θέματα:

1: Έγκριση Αναθεωρημένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Δυτικής Μακεδονίας
Εισηγήτρια  : η   Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας Περιβάλλοντος και Μεταφορών,
κ. Παναγιωτίδου Ελισσάβετ


2ο : Έγκριση Πρότασης Ένταξης στο ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 του Έργου με Τίτλο: «Μελέτη Ενεργειακής και Αισθητικής Αναβάθμισης των Δύο Γεφυρών της Λίμνης Πολυφύτου και της Πλωτής Μαρίνας του Ναυτικού Ομίλου Κοζάνης».
Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

3ο : 15η Έγκριση Εισήγησης Έργων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο Πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012 – 2016.
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ.  Στέφανος Μπίρος

4ο : Τροποποίηση 3 του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων  (ΚΑΠ 2016) της  Περιφερειακής Ενότητας ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ.  Στέφανος Μπίρος

5ο:Έγκριση του Καταστατικού της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας : ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Θεοδώρου Θεόδωρος.

6ο : 20η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (20η 2016).
Εισηγήτρια : η  Αντιπεριφερειάρχης  Οικονομικών κ. Μαρία Καρυπίδου

7ο: Επιχορήγηση 50 Θέσεων Επικουρικών Γιατρών που θα στελεχώσουν τα  Νοσοκομεία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με το Ποσό των 500,00 ευρώ Μηνιαίως για Τριετή Θητεία Αλλαγή Φορέα Υλοποίησης
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης  Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής, κ. Σταύρος Γιαννακίδης

8ο: Τροποποίηση της αρίθμ. 286/15 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου «Έγκρισης Προδέσμευσης  Πίστωσης Έτους 2016 και Έγκριση Θέσπισης Πάγιων κατ΄ αποκοπή Χορηγημάτων Καθαριότητας ΚΑΕ 1232, Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Έτος 2016», όπως αυτή τροποποιήθηκε, σχετικά με την Παράταση του Χρόνου Ισχύος του κατ΄ αποκοπή Χορηγήματος Καθαριότητας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - Έδρας.
Εισηγήτρια : η  Αντιπεριφερειάρχης  Οικονομικών κ. Μαρία Καρυπίδου

9ο: Τροποποίηση της αρίθμ. 287/2015 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου «Θέσπισης Πάγιων κατ΄ αποκοπή Χορηγημάτων Καθαριότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, για το Έτος 2016», όπως αυτή τροποποιήθηκε, σχετικά με την Παράταση του Χρόνου Ισχύος των κατ΄ αποκοπή Χορηγημάτων Καθαριότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς
10ο : Μέτρα ρύθμισης Κυκλοφορίας Οχημάτων στα Πλαίσια Κατασκευής του Έργου : «Κατασκευή Κιβωτοειδούς Οχετού στο Δρόμο από Κάτω Κώμη προς Σπάρτο» Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

11ο: Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (20kv) ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΙΣΑΝΙΟΥ» Προϋπολογισμού : 41.300,00€ (με Φ.Π.Α.).
Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

12ο: Έγκριση του τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμού : 28.494,51 € (με Φ.Π.Α.).
Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

13ο: Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης «Διερεύνηση και αξιοποίηση των Ωφελειών για τη Δυτική Μακεδονία από την Κατασκευή της Νέας Λιγνιτικής Μονάδας Πτολεμαΐδα V από τη ΔΕΗ Α.Ε. 
Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

14ο: Δημιουργία Λογαριασμού με την Ονομασία «Έσοδα από Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας»
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ.  Στέφανος Μπίρος

15ο: Θέσπιση Παγίου κατ΄ αποκοπή Χορηγήματος Καθαριότητας Υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας εντός και εκτός Διοικητηρίου και Υπηρεσιών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2017.
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ.  Στέφανος Μπίρος

16ο: Έγκριση Υλοποίησης Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ  Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Φλώρινας
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ.  Στέφανος Μπίρος

17ο: Τροποποίηση 6 του Προγράμματος Έργων χρηματοδοτούμενων από Ταμειακά Υπόλοιπα Παρελθόντων Ετών της  Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2016
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ.  Στέφανος Μπίρος

18ο: Έγκριση Τροποποίησης (3) του Προγράμματος Έργων 2016 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 541
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ.  Στέφανος Μπίρος

19ο: Τροποποίηση (Τροπ. 4) του Προγράμματος έργων 2016 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 041
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ.  Στέφανος Μπίρος

20ο: Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου : «Εσωτερική οδοποιία Δήμου Φλώρινας», Προϋπολογισμού Δαπάνης  # 356.000,00 € #, με το Φ.Π.Α. 
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ.  Στέφανος Μπίρος

21ο: Τρόπος Εκτέλεσης των Νέων Υποέργων της ΣΑΕΠ 541
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ.  Στέφανος Μπίρος

22ο: Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου : «Αντιμετώπιση Χειμαρρολάβας Καθαρισμός Τάφρων στο Εθνικό – Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Αμυνταίου», Προϋπολογισμού Δαπάνης  # 100.000,00 € #, με το Φ.Π.Α. 
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ.  Στέφανος Μπίρος

23ο: Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου : «Αντιμετώπιση Χειμαρρολάβας – Καθαρισμός Τάφρων στο Εθνικό – Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Πρεσπών», Προϋπολογισμού Δαπάνης  # 50.000,00 € #, με το Φ.Π.Α. 
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ.  Στέφανος Μπίρος


                                                             Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου


                                                                                  Γεώργιος Κωτσίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας