Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 29 Αυγούστου 2013

Προέκυψε ανάδοχος για τα έξι πλωτά «λιμανάκια» στη λίμνη Πολυφύτου!

της Βάσως Σάφη από τον ΠΡΩΙΝΟ ΛΟΓΟ
Προέκυψε ο ανάδοχος για την κατασκευή έξι πλωτών λιμενίσκων σε Ίμερα, Βελβεντό, Σπάρτο, Κρανίδια, Σέρβια, Ρύμνιο, ένα έργο που με την ολοκλήρωσή του θα δώσει τη δυνατότητα στο κοινό να κάνει βόλτα με το καραβάκι στα νερά της λίμνης Πολυφύτου! Πρόκειται για την εταιρία «Πυθαγόρας ΕΠΕ» από τη Θεσσαλονίκη, η οποία και θα αναλάβει το έργο: «Ολοκλήρωση Λιμναίων Υποδομών Πολυφύτου», προϋπολογισμού 2,625,000.00 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.
Ο διαγωνισμός έγινε στις 20 Αυγούστου και περιλαμβάνει την κατασκευή έξι πλωτών λιμενίσκων σε Ίμερα, Βελβεντό, Σπάρτο, Κρανίδια, Σέρβια, Ρύμνιο.
Στόχος της περιφέρειας είναι να μπορούν κάτοικοι και επισκέπτες να κάνουν βόλτα με το καραβάκι (ή πλεόμενο) στα νερά της λίμνης Πολυφύτου, με στάσεις στο Βελβεντό, τα Σέρβια, τα Ίμερα, το Σπάρτο, τα Κρανίδια και το Ρύμνιο! Κάτι αντίστοιχο θα γίνει και με τη λίμνη του Ιλαρίωνα, εν καιρώ.
Κάθε μικρό λιμάνι (στο Ρύμνιο θα γίνει πλωτή νησίδα, θα αποτελείται από πλωτή πεζογέφυρα πρόσβασης συνδεδεμένη με ειδικό γεφυρίδιο με την όχθη, πλωτή εξέδρα υποστήριξης λειτουργιών και παροχής κυματικής προστασίας, θέσεις πρόσδεσης σκαφών και αποεπιβίβασης οικοτουριστών, σχεδόν περίκλειστο λιμναίο χώρο για διάφορες δραστηριότητες αναψυχής και συναφείς εκδηλώσεις. Μετά τη δημιουργία τους, η Εταιρεία Τουρισμού  της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης θα κληθεί να αναλάβει το έργο διαχείρισής τους, είτε μόνη της είτε με διαγωνισμό εκμίσθωσης του έργου αυτού σε ιδιώτες και απώτερο στόχο την τουριστική αξιοποίηση και προσέλκυση τουριστών.  Το έργο έχει ορίζοντα υλοποίησης ένα χρόνο, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στις μεταβολές της στάθμης

Το έργο χωροθετείται σε έξι παρόχθιες θέσεις της τεχνητής (Υ.Η.Σ.) λίμνης Πολυφύτου µε πέντε μεμονωμένες παρόχθιες προσβάσιμες πλωτές σκάλες στις θέσεις:
Βελβεντός – ΒΒΑ – ( 40° 17,44 Β – 22° 06,08 Α )
Ιµερα – ΑΝΑ – ( 40° 17,20 Β – 22° 03,13 Α )
Σπάρτο- ΑΝΑ – ( 40° 11,48 Β – 21° 53,53 Α )
Κρανιδιά – ∆Ν∆ – ( 40° 11,57 Β – 21° 56,57 Α )
Σέρβια – ΒΒ∆ – ( 40° 13,16 Β – 21° 58,23 Α )
και µία µεμονωμένη µη προσβάσιμη πλωτή νησίδα στη θέση Ρύµνιο – ∆Β∆ – (40° 07,53 Β – 21° 51,21 Α )

Ο «Πρωινός Λόγος» εξασφάλισε την περιγραφή του έργου (από την περιβαλλοντική μελέτη) και σας παρουσιάζει τα προτεινόμενα έργα:
«Περιγραφή έργου:
Σε κάθε μια θέση το προτεινόμενο έργο αποτελείται από δύο διακριτά μέρη:
Α) την προστατευτική (από προσπίπτοντες επικρατούντες κυματισμούς) πλωτή εξέδρα που αποτελείται από πλωτά στοιχεία τοποθετημένα σε ικανή απόσταση από την όχθη και στην υπήνεμη πλευρά των οποίων και μό­νον μπορούν να προσδένουν προσωρινά τα μικρά σκάφη.
Β) την πλωτή πεζογέφυρα πρόσβασης ικανού μήκους που συνδέει την προστατευτική πλωτή εξέδρα με την απέναντι όχθη και που αποτελείται από ασυνεχή πλωτά στοιχεία στόχος της οποίας είναι να διασχίσει το ρηχό εκείνο τμήμα της λίμνης που πρακτικά αχρηστεύεται για χρήση από τα σκάφη λόγω των μεταβολών της στάθ­μης υδάτων.
 
Βελβεντό-ΒΒΑ
Στην θέση αυτή, η πλωτή πεζογέφυρα πρόσβασης έχει μήκος 36 m και η πλωτή εξέδρα έχει μέτωπο πλάτους 24 m. Η πρόσβαση στην όχθη επιτυγχάνεται με γεφυρίδιο αναρτημένο στο πρώτο πλωτό στοιχείο και κυλιόμενο στην όχθη με στόχο την μηδενική παρέμβαση στην παρόχθια ζώνη. Ο εξοπλισμός του πλωτού έργου περιορίζε­ται σε σκάλα ανόδου ασφαλείας φωτοσημαντήρα και δέστρες σκαφών.
 
Ίμερα- ΑΝΑ
Στην θέση αυτή, η πλωτή πεζογέφυρα πρόσβασης έχει μήκος 36 m και η πλωτή εξέδρα έχει μέτωπο πλάτους 24 m. Η πρόσβαση στην όχθη επιτυγχάνεται με γεφυρίδιο αναρτημένο στο πρώτο πλωτό στοιχείο και κυλιόμενο στην όχθη με στόχο τη μηδενική παρέμβαση στην παρόχθια ζώνη. Ο εξοπλισμός του πλωτού έργου περιορίζε­ται σε σκάλα ανόδου ασφαλείας, φωτοσημαντήρα και δέστρες σκαφών.

Σπάρτο - ΑΝΑ
Στην θέση αυτή, η πλωτή πεζογέφυρα πρόσβασης έχει μήκος 45 m και η πλωτή εξέδρα έχει μέτωπο πλάτους 33 m. Η πρόσβαση στην όχθη επιτυγχάνεται με γεφυρίδιο αναρτημένο στο πρώτο πλωτό στοιχείο και κυλιόμενο στην όχθη με στόχο την μηδενική παρέμβαση στην παρόχθια ζώνη. Ο εξοπλισμός του πλωτού έργου περιορίζε­ται σε σκάλα ανόδου ασφαλείας φωτοσημαντήρα και δέστρες σκαφών.

Κρανίδια -ΔNΔ
Στην θέση αυτή, η πλωτή πεζογέφυρα πρόσβασης έχει μήκος 36 m και η πλωτή εξέδρα έχει μέτωπο πλάτους 27 m. Η πρόσβαση στην όχθη επιτυγχάνεται με γεφυρίδιο αναρτημένο στο πρώτο πλωτό στοιχείο και κυλιόμενο στην όχθη με στόχο την μηδενική παρέμβαση στην παρόχθια ζώνη. Ο εξοπλισμός του πλωτού έργου περιορίζε­ται σε σκάλα ανόδου ασφαλείας φωτοσημαντήρα και δέστρες σκαφών.

ΣέρΒια - ΒΒΔ
Στην θέση αυτή, η πλωτή πεζογέφυρα πρόσβασης έχει μήκος 45 γπ και η πλωτή εξέδρα έχει μέτωπο πλάτους 27 m. Η πρόσβαση στην όχθη επιτυγχάνεται με γεφυρίδιο αναρτημένο στο πρώτο πλωτό στοιχείο και κυλιόμενο στην όχθη με στόχο την μηδενική παρέμβαση στην παρόχθια ζώνη. Ο εξοπλισμός του πλωτού έργου περιορίζε­ται σε σκάλα ανόδου ασφαλείας φωτοσημαντήρα και δέστρες

Β ΠΛΩΤΕΣ ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ – ΝΗΣΙΔΕΣ

Ρύμνιο - ΔBΔ
Στη θέση αυτή, η πλωτή νησίδα έχει σχήμα περίπου ορθογωνίου παραλληλογράμμου και διαστάσεις περίπου 21 m Χ 24 m, Δεν διαθέτει πρόσβαση στην όχθη με στόχο την μηδενική παρέμβαση στην παρόχθια ζώνη. Ο εξοπλισμός του πλωτού έργου περιορίζεται σε σκάλα ανόδου ασφαλείας, φωτοσημαντήρα και δέστρες σκαφών».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας