Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 29 Αυγούστου 2013

Στατιστικά μετατάξεων των καθηγητών στην ΠΕ Κοζάνης

Πλεονάζοντες στην ΠΕ Κοζάνης
Κενά που δόθηκαν από την Περιφερειακή Δ/νση
Θέσεις που καλύφθηκαν
Κενές θέσεις


Α/βάθμια
Δ/νση Κοζάνης Διοίκηση
ΙΕΚ Κοζάνης
Α/βάθμια
Δ/νση Κοζάνης Διοίκηση
ΙΕΚ Κοζάνης

Θεολόγοι
4

2
2

1
1
2
Γαλλικής
15
9
4
2
9
4

2
Αγγλικής
19
9


9


0
Γερμανικής
11
9


9


0
Οικονομολόγοι
4

2
2

2
1
1
Φυσικής Αγωγής
18
12
4
2
12
4
2
0
Διοίκησης Επιχειρήσεων
4

2
2

1

3
Πληροφορικής
30
25
2
3
25
2
3
0
ΣΥΝΟΛΑ
105
64
16
13
64
14
7
8
...
ai-vreS

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας