Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013

Δημοτική Κίνηση ‘Κοζάνη Τόπος να ζεις’ Κατασκευή μόνιμης τέντας από ιδιώτη, στην κεντρική πλατεία Κοζάνης!

Ερωτηματικά προκαλεί τόσο η εισήγηση αντιδημάρχου όσο και η απόσυρση του θέματος.
 Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 26 Αυγούστου 2013 το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορούσε την παραχώρηση άδειας στην εταιρία ¨ΕΡΜΙΟΝΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» για την κατασκευή μεταλλικής κατασκευής (μόνιμη τέντα) σε κοινόχρηστο χώρο και συνοδευόταν από τη θετική εισήγηση της Αντιδημάρχου κας. Ν. Μπουμπόναρη.


Αυτονόητα προκαλούνται τα παρακάτω ερωτηματικά :
·         πώς εισηγείται κάτι τέτοιο η κα Αντιδήμαρχος, όταν σύμφωνα με την ενημέρωση από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα θα ξεκινήσει η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας;
·         Δεν θα έπρεπε να προηγηθεί η εισήγηση της υπηρεσίας δόμησης επί του θέματος έτσι ώστε οι υπηρεσιακοί παράγοντες να μην βρεθούν μπροστά σε τετελεσμένο γεγονός όταν κληθούν να εκφράσουν την άποψή τους;
·         Ακολουθεί η εισήγηση της κας Αντιδημάρχου το πνεύμα του Ν. 4067/2012 που επικαλείται ο οποίος αναφέρει ξεκάθαρα ότι οι κατασκευές που δεν απαιτούν άδεια δόμησης πέρα από λυόμενες και προσωρινές θα πρέπει να εξυπηρετούν άτομα με αναπηρία ή και εμποδιζόμενα άτομα καθώς και να συμβάλουν στον εξωραϊσμό, την αισθητική αναβάθμιση, τον εξοπλισμό και την ασφάλειά και να είναι κατασκευές για την εξυπηρέτηση του προορισμού των χώρων αυτών. Εκτός και αν η κα Αντιδήμαρχος θεωρεί ότι ο μόνος προορισμός της κεντρικής πλατείας είναι η εγκατάσταση τραπεζοκαθισμάτων.
·         διαμορφώνει η θετική εισήγηση της κας Αντιδημάρχου αρνητικό δεδικασμένο με κίνδυνο να κατακλυσθούν οι εναπομείναντες προσβάσιμοι κοινόχρηστοι χώροι του κέντρου της πόλης με παρόμοιες κατασκευές; Και εν τέλει πώς προστατεύεται ο δημόσιος χώρος με τέτοιες εισηγήσεις;

Αναπάντητο έμεινε το ερώτημα του εκπροσώπου της Δημοτικής Κίνησης «Κοζάνη: Τόπος να ζεις» κ. Λευτέρη Ιωαννίδη, για το λόγο απόσυρσης του θέματος. Απλά η κα Αντιδήμαρχος ανέφερε πώς θα επανέλθει το θέμα μετά από διαβούλευση με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για το πώς θα συμβιβαστεί η κατασκευή της τέντας με την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας. Βγαίνει επομένως το συμπέρασμα πως αν βρεθεί η χρυσή τομή τότε η αντιδήμαρχος θα επιμείνει (!) στην πρόταση της.
Η κα. Ν. Μπουμπόναρη οφείλει ως αρμόδια αντιδήμαρχος αντί να εισηγείται την περαιτέρω καταπάτηση κοινόχρηστου χώρου να κινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να απελευθερωθούν άμεσα οι καταπατημένοι κοινόχρηστοι χώροι από μια σειρά κατασκευές σε όλη την πόλη.
Παρόλα αυτά και χωρίς καμία αδειοδότηση, η κατασκευή της τέντας έχει ήδη ξεκινήσει. Αναμένουμε την αντίδραση της δημοτικής αρχής, αν και με τις έως τώρα επιδόσεις της σε αυτό τον τομέα έχουμε κάθε δικαίωμα να είμαστε επιφυλακτικοί.

Δημοτική Κίνηση
‘Κοζάνη Τόπος να ζεις’

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας