Επίκαιρα Θέματα:

Σάββατο 31 Αυγούστου 2013

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Εορδαίας

   Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την    Δευτέρα  2  Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα  7 :00 μ.μ.  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 
1.      Αγορά εκτάσεων που  βρίσκονται στη θέση «Κυνοκομείο» από το Δήμο Εορδαίας  για κοινωφελής σκοπούς
Εισηγητής : η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου.
 
2.      Έγκριση συμφωνητικού συνεργασίας  μεταξύ Δήμου Εορδαίας , ΔΕΗ και Εκκλ Συμβ. ΙΝ Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου Κομάνου για την ανέγερση της νέας εκκλησίας Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου Κομάνου.
Εισηγητής : Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου
 
3.      Έγκριση ΑΠΕ διαφόρων έργων.
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Χαράλαμπος Παναγιωτίδης
 
4.      Κοπή δένδρων
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Χαράλαμπος παναγιωτίδης
5.      Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής  διαφόρων προμηθειών.
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος
 
6.      Διαγραφή προστίμου
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος
 
7.      Έγκριση  προμήθειας  υγρών Καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας, των Νομικών προσώπων και δημοτικών επιχειρήσεων για το έτος 2013.
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος
 
8.      Έγκριση προμήθειας διαφόρων υλικών
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος
 
 
   Μέχρι και την ημέρα της Συνεδρίασης μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.
 
 
 
                                                  O Πρόεδρος Δημοτικού συμβουλίου
 
 
                                                               Γεώργιος Καμπούρης
   Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την    Δευτέρα  2  Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα  7 :00 μ.μ.  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :
 
1.      Αγορά εκτάσεων που  βρίσκονται στη θέση «Κυνοκομείο» από το Δήμο Εορδαίας  για κοινωφελής σκοπούς
Εισηγητής : η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου.
 
2.      Έγκριση συμφωνητικού συνεργασίας  μεταξύ Δήμου Εορδαίας , ΔΕΗ και Εκκλ Συμβ. ΙΝ Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου Κομάνου για την ανέγερση της νέας εκκλησίας Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου Κομάνου.
Εισηγητής : Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου
 
3.      Έγκριση ΑΠΕ διαφόρων έργων.
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Χαράλαμπος Παναγιωτίδης
 
4.      Κοπή δένδρων
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Χαράλαμπος παναγιωτίδης
5.      Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής  διαφόρων προμηθειών.
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος
 
6.      Διαγραφή προστίμου
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος
 
7.      Έγκριση  προμήθειας  υγρών Καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας, των Νομικών προσώπων και δημοτικών επιχειρήσεων για το έτος 2013.
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος
 
8.      Έγκριση προμήθειας διαφόρων υλικών
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος
 
 
   Μέχρι και την ημέρα της Συνεδρίασης μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.
 
 
 
                                                  O Πρόεδρος Δημοτικού συμβουλίου
 
 
                                                               Γεώργιος Καμπούρης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας