Επιστρατεύονται αλγόριθμοι,γραμμές του χεριού ,μάντισσες ακόμη και το ιατρικό ιστορικό των προγόνων όταν θέλουμε να μάθουμε πόσα χρόνια θα ζήσουμε.
Σύμφωνα με ερευνητές, ο ρυθμός του βηματισμού μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο προγνωστικό παράγοντα στον υπολογισμό των ετών ζωής κάθε ατόμου.