Επίκαιρα Θέματα:

Σάββατο 7 Μαρτίου 2009

Απάντηση του ΥΠΕΧΩΔΕ στη διαμαρτυρία των κατοίκων του Τριγωνικού

ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρία κατοίκων Δ.Δ. Τριγωνικού του Δήμου Σερβίων Ν. Κοζάνης
Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 2571/30-1-09 αναφορά του Βουλευτή κ. Γ. Παπακωνσταντίνου και η με αρ. πρωτ. 2505/2-2-09 αναφορά των βουλευτών κ. Γ. Ζιώγα και κας Σ. Καλαντίδου.Για το παραπάνω θέμα και σε ότι αφορά θέματα της αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:
Με την υπ αρ. πρωτ. 549671/3600/4-8-06 ΚΥΑ Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την εκμετάλλευση κοιτασμάτων λιγνίτη λιγνιτωρυχείου συνολικής έκτασης 635.343 τ.μ. και των συνοδών αυτής έργων στη θέση ΠΡΟΣΗΛΙΟ του Δ.Δ. Πολυρράχου του Δήμου Σερβίων του Νομού Κοζάνης από την εταιρεία Μ.Ε.Τ.Ε. Α.Ε. η οποία τροποποιήθηκε με την υπ. αρ. πρωτ. 164540/144/23-4-08 ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ – ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Η ισχύς της προαναφερόμενης ΚΥΑ είναι έως 4-5-2016.
Στις 13-6-2008 υποβλήθηκε στην Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού/ΥΠΕΧΩΔΕ νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) από την εταιρεία Μ.Ε.Τ.Ε. Α.Ε. που αφορά στην εκμετάλλευση κοιτασμάτων λιγνίτη σε χώρους συνολικής έκτασης 1.210.532 τ.μ. και των συνοδών αυτής έργων στη θέση ΠΡΟΣΗΛΙΟ Δ.Δ. Πολυρράχου, Δήμου Σερβίων, Νομού Κοζάνης από την εταιρεία Μ.Ε.Τ.Ε. Α.Ε. Στη νέα αυτή ΜΠΕ γίνεται ουσιαστικά επέκταση των χώρων επέμβασης του λιγνιτωρυχείου κατά 275.180 τ.μ. με σκοπό αφ ενός την επέκταση της εκμετάλλευσης σε όμορες εκτάσεις και αφ ετέρου την εγκατάσταση νέου συγκροτήματος επεξεργασίας λιγνίτη σε νέα θέση. Με την έναρξη λειτουργίας του νέου συγκροτήματος στη νέα θέση προβλέπεται η παύση λειτουργίας του υφιστάμενου συγκροτήματος επεξεργασίας λιγνίτη που βρίσκεται πλησίον οικισμού και επαρχιακής οδού, ενώ η διακίνηση των φορτηγών αυτοκινήτων που θα μεταφέρουν τον λιγνίτη δεν θα γίνεται πλέον μέσω των γειτονικών οικισμών του λιγνιτωρυχείου.
Για τη νέα αυτή ΜΠΕ ακολουθήθηκε η διαδικασία αξιολόγησης που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησής της γνωμοδότησαν θετικά τόσο το Νομαρχιακό Συμβούλιο του νομού Κοζάνης όσο και οι συναρμόδιες υπηρεσίες. Με τους περιβαλλοντικούς όρους που προτίθεται να θέσει το ΥΠΕΧΩΔΕ αντιμετωπίζονται επαρκώς οι επιπτώσεις στις διάφορες παραμέτρους (μορφολογία,έδαφος,τοπίο,υδάτινοι πόροι, οικοσυστήματα, βλάστηση, πανίδα, ατμοσφαιρικό-ακουστικό περιβάλλον κλπ). Τα άλλα θέματα που θίγονται, δεν αποτελούν αρμοδιότητα του ΥΠΕΧΩΔΕ. Προς τούτο αντίγραφα των αναφορών διαβιβάζονται στα Υπουργεία Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ο Υφυπουργός Σταύρος Ελ. Καλογιάννης
Αναδημοσίευση από το Δέλινο

5 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Tελικά, τι θα γίνει με το ορυχείο. Θα συνεχισθεί η εξορυξη και επεκταση μεχρι Τριγωνικό.Στο προσήλιο οι μισοι κάτοικοι θέλουν να συνεχισει η εταιρεία την εξορυξη, οι άλλοι λένε όχι.Πάντως, το περιβάλλον θα επιβαρυνθεί περισσότερο και τα πραγματα θα ειναι δυσκολα για τους κατοικους...

Ανώνυμος είπε...

Αύριο στις 11 π.μ. συνεδριάζει η Επιτροπή Αγώνα για να εκτιμήσει τα μέχρι σήμερα δεδομένα και να καθορίσει τις παραπέρα κινήσεις της.
Εκείνο που ζητούν οι κάτοικοι των χωριών Τριγωνικό - Πολύρραχο - Προσήλιο, είναι η άρση της οριστικής Παραχώρησης 63 Ν. Κοζάνης, η μη επέκταση του λιγνιτωρυχείου και η άμεση αποκατάσταση του εδάφους στο παλιό ορυχείο.
Με τη συνέχιση του ορυχείου, μια καθαρά γεωργοκτηνοτροφική περιοχή, όπως η δική μας, χάνει 10.000 στρέμματα (80%) από γεωργικές και κτηνοτροφικές εκτάσεις.
Αν αφήσουμε και χαθούν αυτές οι εκτάσεις μαζί τους θα χαθούν η γεωργία και η κτηνοτροφία από την περιοχή μας.
Αν σ αυτά υπολογίσουμε και την περιβαλλοντική καταστροφή, θα αναγκαστούν οι κάτοικοι να ξεριζωθούν από τα χωριά τους.
Το γιατί δεν θέλουμε να λειτουργήσει το λιγνιτωρυχείο, έχουμε ήδη απαντήσει αναλυτικά με άρθρα στο blog μας
http://delinogr.blogspot.com
και στο forum μας στο θέμα το "Δέλινο εκπέμπει SOS"
http://webmastergr.com/cgi-bin/forum/forum.pl?pagename=delinogr&action=read&id=7

Γιαυτό ζητάμε από όλους να μας συμπαρασταθούν στον αγώνα μας. Το πρόβλημα μπορεί να αφορά άμεσα τα τρία χωριά, αλλά είναι πρόβλημα όλης περιοχής του Δήμου μας.

Ανώνυμος είπε...

oloi ston agwna

Ανώνυμος είπε...

Στην επιτροπή αγώνα μπορούν να τεθούν τα εξής ερωτήματα... Πως αντιμετωπίζει και πως κρίνει την στάση των τοπικών ιθυνόντων της περιοχής μας, όπως παράδειγμα του Δημάρχου Σερβίων;
-- Μακροπρόσθεσμα, αν επεκταθεί το ορυχείο, υπάρχει κίνδυνος ''μετακίνησης'' του τοπικού οικισμού Προσηλίου σε άλλη περιοχή;
--- Αν συνεχιστεί η λειτουργία του ορυχείου, υπάρχουν οικονομικά οφέλη; (στο προσήλιο αρκετοί θέλουν την λειτουργία του, για ιδίον όφελος κλπ)!

Ανώνυμος είπε...

Απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα:
Το Δημοτικό Συβούλιο Σερβίων και το Νομαρχιακό Συμβούλιο Κοζάνης γνωμοδότησαν θετικά για την επέκταση του λιγνιτωρυχείου. Στη σύσκεψη στη Νομαρχία τάχθηκαν εναντίον κάθε μελλοντικής επέκτασης. Την κρίση μας την εκφράσαμε στις ανακοινώσεις της Επιτροπής Αγώνα
http://www.delino.gr/nea/3anakoinoseis.htm
Αν συνεχιστούν οι επεκτάσεις όχι μόνο οι κάτοικοι του Προσηλίου, αλλά και του Πολυρράχου και του Τριγωνικού θα αναγκαστούν να εγκαταλήψουν τα χωριά τους.
Τα όποια οικονομικά οφέλη είναι για πολύ λίγο χρόνο, αφού όταν θα φύγει η εταιρεία το 2016, μέχρι τότε είναι η ισχύς της Οριστικής Παραχώρησης, θα βρεθούν και χωρίς χωράφια και χωρίς κτηνοτροφία και χωρίς άλλη δουλειά.
Δηλαδή το δίλλημα "Ορυχείο ή ανεργία" σύντομα θα είναι "Και ορυχείο και ανεργία".

Το Προφίλ μας