Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 24 Μαρτίου 2009

Ποιότητα ζωής (?) από το Κέντρο Περιβάλλοντος

(πατήστε πάνω για μεγαλύτερη ευκρίνεια)
Τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2009 ο Νομάρχης Κοζάνης Γιώργος Δακής μαζί με την Πρόεδρο του Κέντρου Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης Κυριακή Αποστολίδου ανακοίνωσε μια πρωτοβουλία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης για την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα και την άμεση ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας. Το Κέντρο Περιβάλλοντος ξεκίνησε τη λειτουργία συστήματος συλλογής, επεξεργασίας και διάδοσης της περιβαλλοντικής πληροφορίας με ηλεκτρονικό τρόπο στο Νομό Κοζάνης, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Η μετάδοση των πληροφοριών γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του Κέντρου Περιβάλλοντος http://www.kepekozani.gr Το κεντρικό σύστημα είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο των σταθμών μέτρησης της ΔΕΗ, ώστε να παρέχεται στο κοινό η τελευταία χρονικά καταμετρημένη ποιότητα του αέρα.

Σχόλιο ai-vreS: Πολύ καλή η πρωτοβουλία των δύο φορέων αρκεί οι μετρήσεις να είναι οι πραγματικές, γιατί από τη ΔΕΗ όλα να τα περιμένει κανείς... Δέστε λοιπόν την ποιότητα του αέρα που εισπνέουμε κατά την τελευταία μέτρηση σύμφωνα με το ηλεκτρονικό σύστημα σήμερα το πρωί 24/3 στη μία η ώρα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας