Επίκαιρα Θέματα:

Κυριακή 22 Μαρτίου 2009

Γ. Παπακωνσταντίνου: οι ευθύνες της πολιτείας για την ατμοσφαιρική ρύπανση στο Νομό

Ανεπαρκής αποδείχθηκε για μια ακόμη φορά ο κρατικός μηχανισμός για τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο Νομό Κοζάνης. Οι προτάσεις που απευθύνει ο Συνήγορος του Πολίτη με την έκθεσή του προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, έπειτα από την επίσκεψη που πραγματοποίησε στο νομό μας και τη σύσκεψη που ακολούθησε με όλους τους αρμόδιους φορείς, σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση και το καθεστώς λειτουργίας των ΑΗΣ και ορυχείων της ΔΕΗ στο Νομό, επιβεβαιώνουν την έλλειψη οποιουδήποτε μέσου ελέγχου της ρύπανσης, αλλά και την αδιαφορία των αρμοδίων για ένα τεράστιο πρόβλημα που βιώνουν καθημερινά οι πολίτες του Νομού.
Οι διαπιστώσεις της Ανεξάρτητης Αρχής αναφέρονται τόσο στη μη τήρηση των ισχυουσών διατάξεων για λειτουργία σταθμών μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, όσο και στην ανεπαρκή στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών. Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο νομό, με τρείς σταθμούς μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης εκτός λειτουργίας, λόγω παλαιότητας και ασύμφορης οικονομικά συντήρησης, μόνο τραγική μπορεί να χαρακτηριστεί.
Σε μια περιοχή όπου οι υπερβάσεις στις εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ είναι καθημερινές, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να λάβουν γνώση μόνο των μετρήσεων που πραγματοποιεί η ίδια η ΔΕΗ και τις οποίες μάλιστα αδυνατεί να ελέγξει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Οι αρμόδιες ελεγκτικές Υπηρεσίες εκφράζουν αδυναμία στη διενέργεια ελέγχων για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ και των συνθηκών ασφάλειας των εξορύξεων λόγω έλλειψης προσωπικού.
Με λίγα λόγια ο τόπος και οι ζωές των ανθρώπων αφέθηκαν στην τύχη τους, με τους αρμόδιους φορείς να μην αντιλαμβάνονται πως η απραξία και η αδιαφορία που επιδεικνύουν αποτελούν μέρος του προβλήματος που αντιμετωπίζει ο νομός μας. Περιμένουμε να αντιληφθούν το μέγεθος του προβλήματος και να προχωρήσουν σε άμεσες ενέργειες με διάθεση πόρων, προκειμένου να υπάρξει ικανοποιητικός έλεγχος της ρύπανσης στο νομό Κοζάνης. Περιμένουμε να ενημερώσουν άμεσα την τοπική κοινωνία τόσο για τα συγκεκριμένα μέτρα που θα πάρουν, όσο και για τις απαντήσεις που θα δώσουν στην Ανεξάρτητη Αρχή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας