Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 18 Μαρτίου 2009

Ερώτηση του Γ. Παπακωνσταντίνου για το Ενεργειακό Ερευνητικό Κέντρο Δυτ. Μακεδονίας

Κύριε Υπουργέ,
Στις 18 Ιουλίου 2007 ο τότε Υπουργός ανάπτυξης, κ. Δημήτρης Σιούφας, σε συνάντησή του με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και το Νομάρχη Κοζάνης, ανακοίνωσε την ίδρυση του Ενεργειακού Ερευνητικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΕΕΚΕΔΜ). Το Κέντρο αυτό θα συγκέντρωνε σε ένα φορέα, εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη χρήση του λιγνίτη και των λοιπών στερεών καυσίμων, συμπεριλαμβανόμενης της έρευνας και ανάπτυξης καθαρότερων τεχνολογιών χρήσης του λιγνίτη αλλά και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Στο εν λόγω Κέντρο προβλέπονταν αρχικά η λειτουργία δύο ερευνητικών Ινστιτούτων:
1. Το Ινστιτούτο Καθαρών Τεχνολογιών Παραγωγής Ενέργειας (ΙΚΤΕ), το οποίο λειτουργεί σήμερα στην Πτολεμαΐδα ως Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (ΙΤΕΣΚ) και ανήκει στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Αντικείμενο του ΙΚΤΕ θα ήταν η διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών σε θέματα ορυκτών καυσίμων με έμφαση το λιγνίτη και τις «καθαρές» τεχνολογίες καύσης των στερεών καυσίμων.
2. Το Ινστιτούτο Ενεργειακών Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών (ΙΠΕΤ), αντικείμενο του οποίου θα ήταν η ανάπτυξη τεχνολογιών προστασίας αλλά και σταδιακής αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.
Η λειτουργία του Ενεργειακού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας θα συνέβαλε στην ανάδειξη όχι μόνο του Νομού Κοζάνης αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς θα αποτελούσε ένα υψηλού επιπέδου επιστημονικό κέντρο, που απώτερος σκοπός του θα ήταν η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων στις «λιγνιτικές» περιοχές, η αποκατάσταση του περιβάλλοντος και η αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού του Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα, ενάμιση χρόνο μετά την εξαγγελία της ίδρυσης του Ενεργειακού Ερευνητικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας δεν έχει γίνει καμία ενέργεια για την υλοποίηση του έργου. Στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, όπου παράγεται περίπου το 40% του συνόλου της ηλεκτρικής ενέργειας του διασυνδεδεμένου συστήματος της χώρας μας, είναι επιτακτική η ανάγκη αντιμετώπισης των περιβαλλοντολογικών προβλημάτων και της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.
Έπειτα από τα παραπάνω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
Για ποιο λόγο καθυστερεί τόσο πολύ η ίδρυση του Ενεργειακού Ερευνητικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, όταν μάλιστα κατά την εξαγγελία του έργου ανακοινώθηκε ότι η κατάρτιση Προεδρικού Διατάγματος για την ίδρυσή του βρισκόταν ήδη σε προωθημένο στάδιο; Είναι μέσα στις προθέσεις του Υπουργείου η άμεση πραγματοποίηση της ίδρυσης του εν λόγω Κέντρου, το οποίο θα δώσει διεξόδους σε τοπικά προβλήματα της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας, αναδεικνύοντας και ενισχύοντας παράλληλα το χαρακτήρα της ως ενεργειακό κέντρο της Νοτιανατολικής Ευρώπης;
Ο ερωτών βουλευτής, Γεώργιος Στ. Παπακωνσταντίνου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας