Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019

Καταργήσεις και νέα Ληξιαρχεία από την 1η Σεπτεμβρίου (Εγκύκλιος)

Καταργήσεις και νέα Ληξιαρχεία από την 1/9/2019, σε συνέχεια της διάσπασης μεγάλων Δήμων και τη σύσταση των νέων Βόρειας Κέρκυρας, Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Νότιας Κέρκυρας, Αργοστολίου, Ληξουρίου, Σάμης, Μυτιλήνης, Δυτικής Λέσβου, Βελβεντού, Σερβίων, Ανατολικής Σάμου και Δυτικής Σάμου, σύμφωνα με απόφαση του Υπ. Εσωτερικών Τ. Θεοδωρικάκου. Ειδικότερα:

  • Νομός Λέσβου
1. Τα Ληξιαρχεία των ΔΕ α. Αγίας Παρασκευής, β. Μανταμάδου, γ. Πέτρας δ. Μήθυμνας, ε. Ερεσού – Αντίσσης, στ. Καλλονής ζ. Πολιχνίτου καταργούνται και πλέον Ληξιαρχείο λειτουργεί στην έδρα του Δήμου Δυτικής Λέσβου, δηλαδή στην Καλλονή.
2. Τα Ληξιαρχεία των ΔΕ α. Μυτιλήνης β. Γέρας, γ. Λουτροπόλεως – Θερμής, δ. Ευεργέτουλα, ε. Αγιάσου, στ. Πλωμαρίου καταργούνται και πλέον Ληξιαρχείο λειτουργεί στην έδρα του Δήμου Μυτιλήνης, δηλαδή στην Μυτιλήνη.
  • Νομός Κεφαλληνίας
Α. Τα Ληξιαρχεία των ΔΕ α. Αργοστολίου, β. Ελειού – Πρόνων, γ. Ομαλών καταργούνται και πλέον Ληξιαρχείο λειτουργεί στην έδρα του Δήμου Αργοστολίου, δηλαδή στο Αργοστόλι.
Β. Τα Ληξιαρχεία των ΔΕ α. Σάμης, β. Πυλαρέων, γ. Ερίσου καταργούνται και πλέον Ληξιαρχείο λειτουργεί στην έδρα του Δήμου Σάμης, δηλαδή στη Σάμη.
Γ. Ο Δήμος Ληξουρίου αποτελεί ξεχωριστή ληξιαρχική περιφέρεια με Ληξιαρχείο στην έδρα του Δήμου.
  • Νομός Κέρκυρας
Α. Τα Ληξιαρχεία των ΔΕ α. Κερκυραίων, β. Αχιλλείων, γ.Παρελίων, δ.Φαιάκων, ε. Παλαιοκαστριτών, στ. Οθωνών, ζ. Ερεικούσσης, η.Μαθρακίου καταργούνται και πλέον Ληξιαρχείο λειτουργεί στην έδρα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, δηλαδή στην Κέρκυρα.
Β. Τα Ληξιαρχεία των ΔΕ α. Θιναλίου, β. Εσπερίων, γ. Αγίου Γεωργίου, δ. Κασσωπαίων καταργούνται και πλέον Ληξιαρχείο λειτουργεί στην έδρα του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας δηλαδή στην Αχαράβη.
Γ. Τα Ληξιαρχεία των ΔΕ α. Λευκιμμαίων, β. Κορισσίων και γ. Μελιτειέων καταργούνται και πλέον Ληξιαρχείο λειτουργεί στην έδρα του Δήμου Νότιας Κέρκυρας, δηλαδή στην Λευκίμμη.
  • Νομός Σάμου
Α. Τα Ληξιαρχεία των ΔΕ α. Βαθέος και β. Πυθαγορείου καταργούνται και πλέον Ληξιαρχείο λειτουργεί στην έδρα του Δήμου Ανατολικής Σάμου, δηλαδή στην Σάμο.
Β. Τα Ληξιαρχεία των ΔΕ α. Καρλοβασίου και β. Μαραθοκάμπου καταργούνται και πλέον Ληξιαρχείο λειτουργεί στην έδρα του Δήμου Δυτικής Σάμου δηλαδή στο Καρλόβασι.
  • Νομός Κοζάνης
Ο Δήμος Σερβίων αποτελεί ξεχωριστή ληξιαρχική περιφέρεια με Ληξιαρχείο στην έδρα του Δήμου.
Ο Δήμος Βελβεντού αποτελεί ξεχωριστή ληξιαρχική περιφέρεια με Ληξιαρχείο στην έδρα του Δήμου.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση,
- Τα ληξιαρχικά βιβλία (γεννήσεων, γάμων, συμφώνων συμβίωσης, θανάτων και εκθέσεων) των προαναφερόμενων Δημοτικών Ενοτήτων κλείνουν με σχετική έκθεση (Υπόδειγμα 11, σελ.168 της με Α.Π.7643/ΚΔ4/1977 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ), αμέσως μετά την τελευταία πράξη της 31-8-2019.
- Τα κύρια ληξιαρχικά βιβλία καθώς και τα βοηθητικά ληξιαρχικά βιβλία των Ληξιαρχείων αυτών των Δημοτικών Ενοτήτων αφού κλείσουν, θα μεταφερθούν στο Ληξιαρχείο που βρίσκονται στην έδρα του Δήμου και θα φυλαχθούν επιμελώς, ενώ από αυτά θα χορηγούνται τα ζητούμενα από τους ενδιαφερομένους αντίγραφα και αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων. Τονίζεται ότι τα αποσπάσματα των ληξιαρχικών πράξεων από αυτά τα βιβλία θα εκδίδονται στο όνομα της έδρας του Δήμου και θα μνημονεύεται σε αυτά και το όνομα της Δημοτικής Ενότητας, στο οποίο έχει καταχωρισθεί το οικείο ληξιαρχικό γεγονός μέχρι και την 31- 8- 2019.
- Από την 1-9-2019 όλοι οι Ληξίαρχοι των προαναφερομένων Δημοτικών Ενοτήτων, που ασκούσαν καθήκοντα μέχρι την 31-8-2019, αποβάλλουν αυτοδικαίως την ιδιότητα του ληξιάρχου.
- Οι κωδικοί πρόσβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώο Πολιτών και στο υποσύστημα του Ληξιαρχείου καταργούνται. Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητο η έκδοση νέας διαπιστωτικής απόφασης του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί ορισμού Ληξιάρχων.
- Στα ληξιαρχικά βιβλία (γεννήσεων, γάμων, συμφώνων συμβίωσης, θανάτων και εκθέσεων) της έδρας, καταχωρίζονται πλέον όλα τα γεγονότα αστικής κατάστασης που συμβαίνουν στην εδαφική περιφέρεια των Δήμων, ανεξαρτήτως Δημοτικής Ενότητας, χωρίς να αναγράφεται η παράθεση του τίτλου της Δημοτικής Ενότητας, παρά μόνον η αναγραφή της ονομασίας του Δήμου.

Εγκύκλιο με οδηγίες για τη λειτουργία των Ληξιαρχείων των υπό σύσταση Δήμων, εξώσε το υπουργείο Εσωτερικών, στην οποία μεταξύ άλλων σημειώνεται:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 154 του ν.4600/2019 (43 Α΄) από την 1-9-2019 καταργούνται οι υφιστάμενοι Δήμοι Λέσβου, Κέρκυρας, Σερβίων – Βελβεντού, Κεφαλονιάς και Σάμου και αρχίζουν να λειτουργούν οι νέο συσταθέντες Δήμοι :
1. Βόρειας Κέρκυρας, 2. Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, 3. Νότιας Κέρκυρας, 4.Αργοστολίου, 5.Ληξουρίου, 6.Σάμης, 7.Μυτιλήνης, 8.Δυτικής Λέσβου, 9.Βελβεντού, 10.Σερβίων, 11.Ανατολικής Σάμου και 12.Δυτικής Σάμου.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.344/1976 (143Α΄), κάθε Δήμος αποτελεί ξεχωριστή Ληξιαρχική Περιφέρεια.
Εν όψει των ανωτέρω οι προαναφερόμενοι νέο συσταθέντες Δήμοι αυτοδίκαια από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των νέων Δήμων (1-9-2019) είναι ξεχωριστές Ληξιαρχικές Περιφέρειες.
Τα Ληξιαρχεία τα οποία λειτουργούσαν στις Δημοτικές Ενότητες των προαναφερόμενων Δήμων βάσει της Φ.127080/57460/21-12-2010 (1984Β΄) Υπουργικής Απόφασης καταργούνται από την 1-9-2019 και πλέον λειτουργούν Ληξιαρχεία στην έδρα των νέο συσταθέντων Δήμων.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας